Biyoenerji

Biyoenerji nedir?

Sayısını bilemediğimiz kadar enerji kanalları vardır. Hepsi aynı frekans ve yoğunluktadır. Evrende her birinin işlevi aynıdır. Burçlar bile sadece ışınlar gösterdiği halde her biri ayrı kalitede manalar taşır. Bize yansıması, bizim programımıza göre ayrı açılımdadır. Hatta planetlerin seyrine göre yıl, gün ve saate göre etkisi değişir. Spektrumun en alt ucu dünyamız (bize göre) en üstteki uçtan sürekli beslenir. Bu kanallarda çok farklı enerjilerle beslenmektedir. Bunda beyin programımız en önemli faktördür. Kanal seçimini bilinçli veya bilinçsiz biz yapmaktayız.

Bilinç düzeyimiz, düşünce gücümüz seçme kriterlerimizdendir. Bazen de özel tekniklerle bu seçimi yönlendiririz. Enerji çalışmaları ve ibadetlerden amaç budur. Ama olumsuz duygu ve düşüncelerin getirisi olumsuz hallerde öfke, kin, kıskançlık, vehim olumsuz kanallardan çokça benzer enerji çeker daha da olumsuzlaşırız. Popüler tabirle negatif yükleniriz .

Hangi enerji frekansında isek evrende ona kanal oluruz. Enerji çalışmalarından biri olan reiki evrendeki sayısız kanallardan biri olan saf, süptil arındırıcı bir enerji kanalıdır. Tarihin ilk çağlarından beri kadim uygarliklarca değişik isimlerle kullanılıyordu. Usui son çağda bunu herkesin kullanabileceği bir metod geliştirerek uygulamaya sokmuştur. Reiki herkesin doğru bir eğitimle! öğrenebileceği, uygulayabileceği bir enerji çalışmasıdır.

Kanal olan kişi bu saf enerjiden yaralanıp arınma ( bedensel, ruhsal, zihinsel ) ve güçlenme yapabilir. Kendi enerji kalitesinin yapması için sınırı yoktur. Hasta, yaşlı herkes yapabilir. Negatif blokajları açıp sistemi düzgün hale getirdiği için faydalıdır.

Bioenerji terapileri şekilde aynı görünsede, uygulama çok farklıdır. Bioenerji terapistinin enerji düzeyi çok yüksek ve kaliteli olmalıdır. Sorunu tespit edecek algılamaya titreşim kalitesine vakıf olmalıdır. O titreşimi düzeltecek kanala bağlanabilmeli, aktarabilmelidir. Bir terapi esnasında, besleyici, koruyucu, açıcı, güçlendirici hatta kesici enerjiye bile kanal olabilir. Reiki gibi tek kanalla çalışmaz. Kist gördüğü bir bölgeye besleyici, güçlendirici enerjiyi kullanmaz, kesici enerjiyi kullanır, enerji kanalını kapar. Beslenmeyen bölümdeki kist zamanla kendini yok eder. Tembel bir bölgeye farklı enerji yükler.

Bioenerji uzmanı bir orkestra şefi gibi her bölgeyi ayrı ama bütünde ortak tına getirir. Her birinin komutu ayrıdır. Bioenerji uzmanı hasta ile evrensel enerji arasında hassas bir antendir. Algıladığı titreşime uygun olan kanala kanal olur. Bunu da kendi titreşimlerini ayarlayarak yapar. Rastgele bir sağaltma, arınma değildir.

Seans boyunca nötr ve hasta ile rezone durumunda kalır. Seans boyunca pek çok kanalla bağlantı kurar. Kendisi hasta, ruhsal, zihinsel, bedensel sorunlu ise bunu yapamaz. Daima saf enerjide olmalıdır. Kirli kanaldan kirli enerji akar. Su bile geçtiği borunun kalitesince su verir. Kirli, paslı, tıkanık borudan gelen su kalitesi gibi, aktarıcının da kanal olma kalitesi önemlidir. Bioenerji uzmanının özel yaşamı bile önemli sınırlıdır.

Vücudumuzda majör (ana) çakralardan başka 28 tane minör (ikincil) çakra, tsobo, marma ve el ayak refleks noktaları vardır. Bunlar daha çok enerjiyi tetiklemek için kullanılır. Düzensiz çalışan çakraları harekete geçiren noktalardır. Ayrıca şu ana kadarki tespitlerimizle 88. 000 özel noktayı tanıyoruz. Bu da bize vücudumuzun son derece duyarlı büyük bir anten olduğunu gösterir.

Çakralar iç salgı bezlerinin üzerindedir. Yoğunlaşmış enerji bölgesi olan çakralar düzgün performansla çalışması yedi önemli salgı bezinin düzgün hormon salgılaması demektir. Sağlığımızı koruyan, güçlendiren bu işlemin devamını sağlamak için önce enerjileri, evrensel enerjiyi, yaşam enerjisini, beden, ruh, zihin enerjilermizi ve vücudumuzdaki bu sistemi tanımamız gerekir. Onu korumayı, güçlendirmeyi, bozulunca yeniden düzenlemeyi öğrenmek kadar, bozulma sebeplerini de bilmek gerekir

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir