Büyü Hakkında Bilgiler

Büyü nedir, Nasıl yapılır, Büyünün çeşitleri, Büyü bozma, Büyücüler

Büyü nedir?
Büyü ince, gizli ve anlaşılması güç olaydır. Hakikatle hayalin karışımı olup seri tariflerden biri de, insanın dolaysız olarak vücudunu, gözünü veya aklını etkilemesidir. Esası ilimdir, elektrik ve atom ilmi gibi. Bu ilmin kötüye kullanılması, atomun enerjiye değilde, bir şehre atılması gibidir. İstemediğini yaptırmaya, iradenin zaman zaman elinden alınmasıdır. Bu bilgilerin kötüye kullanılması büyü olur. insanlar [. ]

Büyü Yapmak
Büyü Nasıl Yapılır? Bazı kimseler büyünün günah olmadığını, hatta bazen bunun iyilik sayılabileceğini iddia ederler. Ama gerçek böyle değildir. Herkesin bir kaderi vardır. Tanrı herkesin kaderini çizmiş ve ona irade gücü vermiştir. Bir insan doğar ve kaderine göre bir ömür sürer. Bu arada iyiyle, kötüyü ayırmak için vicdanından yararlanır ve doğru yolda yürüyebilmesini de iradesi [. ]

Büyü ve Muska
Büyücü dediğimiz tipin, çocuk masallarında yer alan, eski uygarlıklarda etkinliğini sürdüren veya ilkel kabilelerde toplumun başvurduğu garip kişi olduğu zannedilir, genellikle. Modern ülkelerde artık rağbet görmemesi gerektiği sanılan büyücülük sanatıyla uğraşanlar, aslında eskiye oranla daha da çoğalmıştır. Bu kişilerin neler vaat ettiği ve bu amaçla neler yaptıkları ise daima gizli tutulur.

Büyücülük Nedir?
Uğur, evham, kuruntu, korku, ardından da falcılık, sihirbazlık, fincancılık, afsunculuk, üfürükçülük, nazar boncuğu, at nalı, muska, tılsım, manyetizma, ispritizma, avuç okuma, eski zaman iskambil kağıdı açma, ölülerle konuşma, ruhları çağırma, seans, ak büyü, kara büyü. Yapısı bozuk, temeli çürük ademoğlunu tarihin şafağından bu yana kıskıvrak bağlayan yıkıcı bilgi araştırmalarının adıdır bunlar.

Büyü Bozma
Büyüden kurtulmak için diğer hastalıklarda olduğu gibi sebeplere yapışmak lazımdır. Bunlardan bazıları şunlardır. Sabah-Akşam okunması gereken kimi sureler vardır onlar okunduğu zaman yapılan büyü sizi etkilemez MESALA Sabah ve Akşam 7 Ayetel Kürsi 3 Felak 3 Nas sureleri okunması durumun da Allah’ın izniyle büyü sizi tutmaz tabii bunu sürekli yapmak lazım. En doğrusunu Allah [. ]

Büyü ve Şeytan
Eski günlerin Avrupa’sında Katolik ve Protestanlar, tüm büyücülerin şeytanla bir çeşit anlaşma imzaladıklarına inanırlardı. Bu anlaşmaya göre büyücüler, kendilerine verilecek insanüstü kuvvetlere karşılık şeytanlara ibadet ve hizmet etmeyi üstlenirlerdi. Bu anlaşma, şeytanlarla yapılan gizli bir toplantıda büyücülerin kanıyla yazılırdı. Şeytanlar böyle anlaşma toplantılarına herhangi bir zamanda gelebilirler ya da istedikleri zaman ansızın ortaya çıkabilirlerdi. Bazen [. ]

Büyünün Tarihi
Biliyoruz ki 2 çesit ilim vardır. Birincisi Allah’in ilmi. Allahu Teala her şeyi ilmiyle ve rahmetiyle kusatmiş. Herşey Allah’ın ilmiyle oluşuyor. (Mümin-7) İkincisi de zulmani ilimler. Şeytanın karanlık ilmi. Zulmani ilmin başlangıcı yaradılışa kadar dayanıyor. Indi ilahide Adem A. S. yaratıldıktan sonra secde emri geliyor ve melekler, cinler secde ediyorlar. İblis mustesna. Harut’ la Marut isimli 2 [. ]

Büyü Kimlere Tutmaz
Allah’a inanan ve O’na yönelen insanlardan kim Allah’a ulaşmayı dilerse ve hacet namazı ile Allah’a mürşidini sorarak ona tâbî olursa, o kişinin başının üzerine Allahû Tealâ bir ruh gönderiyor. O kişi için bir muhafız olan, koruyucu bir ruh. Bu ruh her devirde yaşayan devrin imamının ruhudur. Rad suresinin 11. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ bu konuyu şöyle [. ]

Büyüden Korunma Yolları
BÜYÜDEN NASIL KORUNULUR. Herşeyin başı insanın kendi özüdür. Siz Allaha’a inanıp, ibadetinizi yapıp, Onun emirlerine uyup, iyi insan olma yolunda elinizden gelen tüm işlemleri yapıp, iç huzuruna erişirseniz size hiç bir şey kötü etki yapamaz. Hayatında yalan söylememiş, haram yememiş, anne baba ve diğer büyüklerine saygıda kusur etmemiş, küçüklerini korumuş, insanları, doğayı, hayvanları, bitkileri seven, [. ]

Büyü nasıl anlaşılır?
BÜYÜ BELİRTİLERİ Ruh halinizde bir değişiklik hissetmeniz, kendinizi tanıyamaz durumda olmanız, gece artarak devam eden sıçrayarak uyanmalar, korkunç rüyalar görmeye başlamanız, rüyalarınızda sık sık kedi, köpek gibi hayvanları görmeniz, kalp ya da midenizde ilgili rahatsızlığınız olmadığı halde göğüs kafesinizde ağrı hissetmeniz, Aşırı yorgunluk, ensenizde ağrılar, saçlarınızda elektriklenmeler olması, gözlerdeki ağrılar, gölgenizin sizi izlediği izlenimine kapılmak, [. ]

Büyü çeşitleri nelerdir?
BÜYÜ ÇEŞİTLERİ Asur ve Babil uygarlıklarında ak büyü ve kara büyü’nün ayrımı net olarak yapılmıştı MÖ. 1800 yılında Kral Hammurabi Kara Büyüyü yasaklamış, uymayanları ölümle cezalandırmıştı. Ak Büyü Ak Büyü olumlu, iyiliğe yönelik, şifacı bir büyü çeşidi olarak adlandırılır. Ak Büyü ile Kara Büyü arasındaki farklılıklar sadece niyet, amaç ve formüllerle belirlenmemektedir [. ]

Büyü nedir
Kişileri çeşitli yöntemler kullanarak, iradelerinden alıkoymaya, onlara istemleri dışında türlü şeyler yaptırmaya, istenen yönde davranışlara sevketmeye, kısaca büyü denilmekterdir. Büyücülük, dinin ve dini inançların tamamiyle karşısında yer alan, reçetelere ve formüllere dayanan, şeytanla işbirliği halinde olmak anlamına gelen bir eylemdir. Büyücüden komutları alan şeytan ve yardımcıları ya kendilerini göstererek ya da isteneni yerine getirerek, varlıklarını [. ]

Muskanın dinimizdeki yeri nedir
İçinde küfre sebep olan muskaları yazmak ve kullanmak caiz olmaz. Büyüyü büyü yaparak çözmek de haramdır. Büyücü, cinci hoca denilen insanlara gitmemeli, dediklerine inanmamalı. Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye’de sihir, büyü bahsini mutlaka okumalıdır. BÜYÜnün bozulması için de önereceğimiz en güçlü karşı tesir, daha önceki sayfalarda vermiş olduğumuz cin korunma duasıdır.

Korku ve belalardan korunma duaları
Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı? İmam-ı Rabbani hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken, gece, bir handa kaldılar. (Bu gece bir bela zuhur edecektir. [Besmele ile] (Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemai ve hüves-semi’ul alim) duasını üç kez okuyun) buyurdu. Gece büyük yangın oldu. [. ]

Büyü çeşitleri nelerdir?

Önemli hatırlatma, büyünün haram ve kötü olduğuna inanıyoruz. Aşağıda anlatılanlar büyü hakkında genel bilgi amaçlı olup, kesinlikle büyüye yönlendirme amacı taşımamaktadır.

Ritüel büyüsü
Tılsım büyüsünün yanı sıra, bir başka uygulanış biçimi olarak ritüel büyüsü olduğunu söylemektedir araştırıcılar. Ritüel büyüsünde esas olan seremonidir. Seremoni, bir çeşit âyin görünümündedir. Ancak, bu âyinin dinsel olanlardan farklı bir yanı olduğu belirtilmektedir. Büyünün hazırlanışında dört temel esasa dikkat edildiği öğrenilmiştir. Bunlar büyücünün iradesi, astral ortam, uygunluklar ve hayal gücüdür.

Vefkler ve büyü
Vefk denilen kare içindeki harfler ve rakamlarla ilgili işlemi inceleyenlere göre, burada matematik oyununa benzer bir yöntem uygulanmaktadır. Karenin her kenarı eşit olarak işaretlenir ve karşılıklı olarak birleştirilirse, ortaya örnek olarak verdiğim şekildeki gibi bir bölünme çıkar. Her bir bölüme sırayla belirli rakamlar yazıldığında, yandan veya yukarıdan aşağı her sıranın toplamı aynı sayıyı vermektedir.

Ebced hesabı ve büyüler
Ebced hesabını şöyle anlatırlar Arap alfabesindeki 28 harfin her biri bir sayıya tekabül eder. Bu durumda, Arapça bir kelimedeki harflerin sayıları toplandığında, o kelimenin büyüde bir anlam taşıyan sayısal değeri bulunmuş olur. Örneğin, yine Mümit kelimesindeki harfler m-m-y-tdir ve bunların sayı değeri sırasıyla 40, 40, 10, 400′dür. Toplandığında 490 bulunur.

Muska ile büyü
Muskalar, İslamiyetin doğuşundan çok önce kullanılagelen büyü çeşidi olarak bilinmektedir. Bu bakımdan, yalnız İslami bir nitelik taşıdığı söylenemez. Ancak, İslam folklorunda geçmişten kalan kimi âdetlerin devamı olarak varlığını korumuş ve günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca, en çok kullanıldığı bölgenin Ortadoğu ve Kuzey Afrika olması bakımından, İslam ülkelerinde vazgeçilmez bir unsur olarak değer taşıdığı zannedilmektedir.

İp düğümleyerek büyü yapmak
Tılsım büyüleri içinde, iplerin düğümlenerek, kaşıkların bağlanarak, asma kilitlerin kilitlenerek yapıldığı çeşitli yöntemlerin bulunduğu anlatılmaktadır. Bunlar daha ziyade zarar verme amacıyla yapılır. Düğümlerle ilgili büyüler o kadar yaygındır ki, Kuran’da bile sözü geçmektedir (Felak suresi, 4. âyet). Tılsım olarak en yaygın ve etkili olduğu söylenilen ise, muska tabir edilen yazılı parşömenlerdir. Muska kelimesi, Arapça nüshadan [. ]

Yüzük, kolye, bilezik ile büyü yapmak
Diğer bir usul olarak, koruyucu veya üretici nitelik taşıdığı zannedilen yüzük, kolye, bilezik gibi aksesuarın hazırlanışıyla ilgili yöntemlere başvurulduğu görülmüştür. Altın, gümüş, bazen bakır bu maksat için kullanılan metallerin içinde en yaygın olanıdır. Bazı antropologlara göre, ilkel kabilelerde takılan süs eşyalarının asıl gayesi, güzel görünmekten çok belirli bir tesiri taşımaktadır.

Mum vasıtasıyla büyü yapmak
Bir başka vasıta da mumdur. Anlatıldığına göre, mum yakılır ve bitene kadar etkilenecek kişinin eriyip tükenmesi hayal edilir. Bu arada, etkinin güçlenmesi için kimi anlaşılmaz sözlerin sürekli olarak tekrarlandığı belirtilmektedir. Bu sözlerin büyüleyici etkisi olduğuna inanılmaktadır. İnanç kavramının zaten bütün bu işlemler içinde önemli bir yer aldığı düşünülürse, büyücüdeki belirli kimi isteklerin bu sayede gittikçe [. ]

Tılsım büyüsü
Tılsım büyüsünde en çok kullanıldığı söylenen şey, büyülenecek kişiye benzeyen bal mumundan bir bebektir. Büyücü bal mumu eriterek, önce yaklaşık 15-20 cm boyunda ve insan biçiminde bir kalıba döker. Bal mumunun kısmen katılaşması ile kalıbı açar ve henüz esnek olan bal mumuna şekil vererek etkileyeceği insana benzetmeye çalışır. Bulunan örneklerde bazen insan saçı, tırnağı veya dışkısına rastlandığı belirtilmektedir. Ayrıca, âdet [. ]

Büyünün belirtileri, büyü nasıl anlaşılır?

Bir insana büyü yapılıp yapılmadığı nasıl anlaşılır?
Burada yazılanlar genel bilgi mahiyetindedir. En doğru çözüm bir psikoloğa görünmektir. Evinizde bir odaya girdiğinizde sıkıntı duyuyor, huzursuz oluyorsanız ve o odadan çıktığınızda huzursuzluğunuz geçiyorsa, o odada büyü var demektir. Büyüler farklı şekillerde yapıldığı için hangi tür büyü varsa, onu arayıp bulmak gerekir.

Büyü Uyanık Halde Görülen Rahatsızlıklar
Sebepsiz yere baş ağrısı İbadet etmede zorlanma Beyin yorgunluğu Kasılma ve sinirlenme Tembellik Doktorların sebep bulamadığı ağrı ve sancı NOT Bunlara bakıp da herkes kendisini büyülenmiş sanmamalıdır Şeytan hiç bir zaman insanların huzur içinde, mutlu bir hayat geçirmelerini istemez. İstediği tek şey vardır bütün insanları kendisiyle birlikte cehenneme sürüklemek.

Büyü Uykuda Gözüken Rahatsızlıklar
Uzun zaman sağa sola dönme, uyuyama. Ancak iyice dinlendikten sonra uyuyabilme Sebepsiz yere üzüntü, gece boyunca sürekli sıkıntı Bazı insanları görünce onlardan sıkılma, korkma, bir yerde bekleme ve yardım görememe Çok korkunç rüyalar görme Dişlerini sıkma Uykuda çok ağlama, gülme veya çığlık atma Yüksek bir yerden düşüyor gibi olma Garip insanlar görme

Büyü Bayanlarin Sikayetleri
Ümmüs subyan (kadinlarin korkulu rüyasi) hamilelik döneminde çocugun henüz ceninlik aşamasında olusmasini önleyen durum, hamile kalamamak Nisanlilikta baslayan, bazen evlilige kadar bazen de evlilikten sonra da devam edebilen aglamalar, bogucu sikintilar, bayilma ve bayginlik turu kendinden geçmeler, kabuslu rüyalar, korkmalar, yalnız kalamamaklar, hayal görmeler Lohusalik döneminde irkilmeler, korkmalar, ani bayilmalar, aglamalar Nisanli ya da evli iken, [. ]

Büyü türleri nelerdir?

İyi büyü nedir
Büyünün İyisi Var mıdır? Bazı kimseler kısmet açmak için veya buna benzer nedenlerle büyü yapmanın sevap olduğunu iddia ederler. Mesela evde kalmış bir kıza büyü sayesinde koca bulmanın iyilik olduğunu söylerler. Bu da yanlış bir düşüncedir. Tanrı, herkesin kaderini ayrı çizmiştir. O isterse evde kalmış kuluna uygun bir eş de verebilir. Böyle bir durumda o [. ]

Kısmet Açmak İçin Yapılan Büyüler
Pamuk Çekirdeği Üç pamuk çekirdeğinin üstüne birer kez tuncina duası okunur. Sonra kızla evlenmesi istenen erkeğin ismi söylenir ve çekirdekler adamın kapısının eşiğine gömülür. Kısa süre sonra erkeğin kızla evlendiği söylenir. Kurşun Bir levha kurşunun üzerine istenen kimsenin ve annesinin adları yazılır. Sonra tuncina duasının baş kısmı yazılarak ateşe atılır. Kurşunu atarken de ‘Bu kurşun [. ]

Büyü tazeleme nedir
Büyü yenileme Bazı büyülerin ömür boyu sürmesine karşın, bazıları bir ay ya da bir yılda etkisini kaybeder. Mesela biber yakarak birinde arzu uyandırmak mümkün olabilir fakat bu geçici bir istektir. Bunun devam etmesi için bu büyüyü tekrarlamak gerekir. Buna karşın kaşık büyüsü ömür boyudur. Domuz büyüsü de yine bulunup temizlendiği anda etkisini kaybeder. Bu [. ]

Papaz büyüsü nedir
Meseleye bu zaviyeden bakılınca görülecektir ki, kimisi büyüyü meslek edinmiş, sihir yapıyor ve küfre giriyor; kimisi de farkına varmadan -hâşâ ve kellâ- Allah’ın gücü ve kuvveti yerine farklı güçler ve kuvvetler farz ediyor, büyü yaptırmak ya da bozdurmak için kapı kapı dolaşıyor ve küfürle karşı karşıya geliyor. Sanki –hâşâ- Allah onların yapacağı sihrin önünü alamazmış [. ]

Kırmızı büyü nedir
Kırmızı Büyü olumsuz amaç ve niyetleri, uygulamaları ile Kara Büyünün bir çeşidi yandaşıdır. Belki de en gerçek ve bu yüzden en tehlikeli büyüdür. Şeytan’ın, kötü ruhların büyüsüdür ve işlemlerinde ayinlerinde kaz kullanır, kurban keser. Büyüsel işlemler çoğunlukla olumlu (Ak Büyü) veya olumsuz (Kara Büyü, Kırmızı Büyü) bir enerji akışına dayalı olduğu söyleniyor. Bir enerji bedensel [. ]

Kara büyü nedir
Kara büyü terimi belki bazılarımız için başka çağrışımlar yapabilir. Batı dillerindeki Magic, Magie teriminden yaratılan Black Magic, Magie Noire ile eşanlamlıdır. Ama, Maji denilince akla sadece kara büyü gelmemeli. Maji, tradisyonel bilimin getirdiği bir sanattır. İnsanın manen ve maddeten mükemmelleşmesi için yol gösterir. İnsanın mükemmelleşmesi ruhen tekamül etmesiyle mümkün olduğundan, başkalarına ve çevreye zarar vererek [. ]

Ak büyü nedir
Büyüsel işlemlerin tümü etnik, ahlaksal bir değerlendirmeye tabi tutulduklarından ayrımlar oluşuyor. İlk ayrım Ak ya da olumlu, iyiye yönelik, şifacı büyüdür. Ak Büyü ile uğraşan kişi temiz ruhlu, iyi niyetli, hatta dindar biri olarak tanınır. Ak ile Kara Büyü ayrımını antik uygarlıklarda Asur ve Babil’ de buluyoruz. MÖ. 1800 yılında Kral Hammurabi Kara Büyüyü yasaklamış, [. ]

Büyü ne demektir
Cincilerin, uzaylıların, ruh çağıranların (ruhçuların), büyücülerin, falcıların, sahte mehdilerin, sözde şeyhlerin moda olduğu günümüzde, yanıltılan ve aldatılan masum insanların bilgilendirilmesi amacıyla bu makale hazırlanmıştır. Olayın gerçeğini farkettirebilmek için öncelikle CİN konusunu açıklamamız gerekmektedir. CİN adı geçtiği zaman, genelde hepimizin içine düştüğü büyük bir yanılgı vardır!. Hemen aklımıza, kısa boylu, ayakları ters, kulakları uzunca, gözbebekleri dikine, [. ]

Muhabbet Büyüsü
Sevgiyi Arttırma, Muhabbet Büyüsü Nedir? Nasıl Yapılır İki sevgili ya da karı koca arasında bir soğukluk, uyuşmazlık belirtileri başlar, bunun gelecekte daha büyük boyutlara ulaşacağından şüphe edilirse, nefesi keskin bir hocaya gidilirmiş. Hoca Kuran’ın Meryem Suresini mor mürekkeple bir kağıda yazar, kağıdı küçük bir tas suda eritir, üç sabah kendisine başvurana içirir, yedişer damla da [. ]

Kız Bulma Büyüsü
Kız Bulma Büyüsü Nedir? Nasıl Yapılır? Erkek yakınları yükselen bir ocağın başına oturur, yetmiş ya şafi söyler ocağa üfler. Cinci bu sırada Kuran’dan kısa bir sure okuyup delikanlının dört bir tarafına üfler. Sonra bir kağıdı bir bardak suda iyice ufalar, üç besmele ile içirir. Bu işlem üç gün akşam namazından sonra uygulanır. Üç gün ara [. ]

Koca Bulma Büyüsü
Koca Bulma Büyüsü Nedir? Nasıl Yapılır? Duvak Teli Bir kızın kısmetinin açılması için, gerdek gecesi yeni gelinin duvağından bir tel koparıp onunla büyü yapılırmış. Duvaktan alınan tel üç gün içinde cinciye götürülür. Cinci telin üstüne üç düğüm vurur, uçlarını boş bırakır. Her düğümün üzerine büyü yaptıranın adını yedi kez söyleyip üfler. Kızın saçından üç tel [. ]

Güzel Görünme Büyüsü
Güzel Görünme Büyüsü Nedir? Bir kızın sevgilisine, bir kadının kocasına güzellik muskası yapmak için kullanılmamış bir el aynasının üstüne güzel görünmek isteyenin adı, iş mürekkebi ya da toprak boyası kullanılarak, tüy, kanat teleği ya da başka bir nesneyle yazılır, kurumadan silinir. Bu iş yedi kez tekrarlanır. Aynanın ortasına bir damla mürekkep ya da toprak [. ]

Kırmızı Büyü
Kırmızı Büyü Kırmızı Büyü olumsuz amaç ve niyetleri, uygulamaları ile Kara Büyünün bir çeşidi yandaşıdır. En gerçek ve en tehlikeli büyüdür. Şeytan’ın ve kötü ruhların büyüsüdür. Kırmızı Büyü ayinlerinde kaz kullanır, kurban kesilir. Haiti’de yaygın olan, Haitili yerliler ve melezler tarafından uygulanan Voodoo büyüsü en bilindik kırmızı büyüdür. Kökenleri, Afrika totemlerine varan inançlarla beslenir. [. ]

Kara büyü
Kara Büyü nedir Amacı zarar vermek olan Karabüyü, Ak Büyünün zıttıdır sonuçları ölüme ve cinayete varabilir. Kara Büyücü, Allah’tan nefret eder, doğanın kurallarına karşı gelir, kendisini yüceltmek, güçlerini arttırmak için her şeyi yapar. Kara Büyü şeytanla ve ölü ruhlarla (nekromansi) bağlantılıdır. Hz. Musa’dan başlamak üzere bütün dinler bunu bir sapkınlık sayıp yasaklamışsa da, [. ]

Ak Büyü
Ak Büyü nedir Ak Büyü olumlu, iyiliğe yönelik, şifacı bir büyü çeşidi olarak adlandırılır. Ak Büyü ile Kara Büyü arasındaki farklılıklar sadece niyet, amaç ve formüllerle belirlenmemektedir bu iki büyü türünde kullanılan malzemeler tamamiyle farklıdır Ak Büyüde ateş, altın, ayçiçeği, civa, elma, elmas, fasulye, fildişi, gümüş, horoz, inci, incir, kurşun, kuşkonmaz, portakal, [. ]

DÜNYADA BÜYÜ

Büyücü avı
Geniş anlamda ilk büyücü avı, on üçüncü yüzyılda Roma Katolik Kilisesi tarafından bir soruşturma(Engizisyon) ile başlatıldı. Bu soruşturmanın amacı, Dinsizleri araştırıp bularak cezalandırmaktı. Bu dinsizler, kilisenin öğretilerine inanmayan kişilerdi. Büyücülere şeytanın uşakları dendiği için, onlar herzaman Tanrı’nın da düşmanıydılar. Bu yüzden dinsiz sayılıyorlardı. Soruşturma yönetimi bu kimselere işkenceler yaptırıyor, gerekirse bunları yakarak ortadan kaldırıyordu. On [. ]

Eski Romalı büyücüler
Eski Romalılar da iyi olsun, kötü olsun, tüm büyücülerden korkarlardı. Bazı Romalı hükümdarlar ülkedeki tüm büyücüleri sınır dışı etmişlerdi. Zaman zaman, büyücülük yaptığı sanılan kuşkulu kimseler, uçurumlardan aşağı atılarak öldürülüyorlardı. Avrupa’nın ilk büyücü avı, M. S. dördüncü yüzyılda Roma kentinde başlamıştı. İmparator Valens , büyücülükle uğraşan herkesi en ağır şekilde cezalandırmaktan çekinmiyordu. Hatta, hastaları iyi etmek [. ]

Eski Yunan büyücüleri
Eski Yunan büyücüleri, ay ve ölüm tanrıçası olarak tanıdıkları HECATE ‘nin kendilerine kuvvet verdiğini sanırlardı. Bu büyücüler, güya büyük bir sihirbazlık hüneriyle hortlakları ayaklarına çağırırlar insanları deli ederler çeşitli otlardan tehlikeli zehirler yapar ve ölü eti yerlerdi. Bu gibi, tehlikeli büyücüler, Yunanistan’ın en çok Tesalya bölgesinde bulunurdu. Yunanlıların kötü büyücüleri olduğu gibi iyi [. ]

Babil, Mısır ve Asur büyücüleri
Binlerce yıl önce, Babil, Mısır ve Asur’daki erkek ya da kadın tüm büyücüler, geleceği görmelerine yardım eden insanüstü güçlere sahip olduklarını öne sürerlerdi. Gökyüzündeki yıldızları, kuşların uçuşlarını inceleyerek, el falına bakıp avuçtaki, yüzdeki, vücuttaki çeşitli benlerden anlam çıkarmaya çalışarak geleceği saptamaya çalışırlardı. Ayak izlerinden, kişilerin kullandıkları eşyalardan kalem ya da boya ile çizilmiş resimlerden, tütsülerden, [. ]

Satanist gruplar
Günümüzde bilinen iki satanist grup vardır: İngiltere’de Manchester’deki Mancunian Satanistleri, tanrılarının Şeytan olduğunu ilan etmişlerdir. Diğeri ise Amerika’da San Francisco’daki Şeytan Kilisesidir. Ancak, bu iki cemiyet gerçek anlamda Şeytancı değildir, daha ziyade bir gösteriş ve ilgi çekme merkezi olarak kullanılmaktadır. Maksatları, Şeytancılığın hiç de kötü ve karanlık bir yol olmadığını halka inandırmaktan ibarettir… 20. yüzyılın [. ]

İngilterede kara büyü
İngiltere’deki Hell-Fire Clubın kurucuları Francis Dashwood ve John Wilkes hakkında da satanist olduklarına dair söylentiler çıktı. Ama bunlar ispatlanamadı. 19. yüzyılın en meşhur satanisti, Abbé Boullan isminde yine bir Fransızdır. Yirmibeş yaşında rahip olan bu adam, otuzuna geldiğinde Adele Chevalier adında bir rahibeyle ilişki kurarak, Ruhları Arındırma Cemiyeti ismi altında çalışmaya başlamış. Burada güya cinlere [. ]

Fransada karabüyü
17. yüzyılda Fransa’da, Paris emniyet müdürü Nicolas de la Reynie tarafından ortaya çıkarılan satanist teşkilatın çalışma şekli, tarihi bir belge niteliğindedir. 1678′de yakalanan bir sahtekârın satanist olduğunu itiraf etmesiyle başlayan olaylar, La Voışın takma ismiyle bilinen falcının evinde bahçeye gömülmüş ikibin kadar çocuk ve cenin artıklarının ortaya çıkarılmasıyla ciddi boyutlara ulaşmıştı. 67 yaşında bir rahip [. ]

Almanyada kara büyü
Nazi Almanyasında satanist grupların Hitler’in çevresinde etkili bir rol oynadıkları, Sovyet Rusya’nın harb arşivlerindeki belgelerden ve Birleşik Amerika’nın harb sonrası Almanyasında yaptığı araştırmalardan ortaya çıkarılmıştır. Halen bile, neo-nazist gruplarla satanistler arasında sıkı bir iş birliği olduğu zannedilmektedir.

Amerikada büyü
17. yüzyılın sonunda, Amerika’nın Massachusetts eyaletindeki Salem kentinde bir grup genç kızın obsesyon (saplantı) belirtileri göstermesiyle, tarihin en ilginç davalarından birisi başlamış oldu. Aslında, gerçekten bu kızlar obsesyona mı uğramıştı, yoksa birtakım cinsel ilişkilerin sonucunu örtbas etmek için mi bu yolu seçmişlerdi, bilinmiyor. Ama, bu kızların ifadesine göre, mahkeme kararıyla 31 kişi cadılık suçundan idam [. ]

Avrupada büyü konusu
Avrupa’da Witch, Hexe, Sorciere ismiyle anılan bu cadılar, Witchcraft, Hexerei, Sorcellerie denilen bir çeşit büyücülükle uğraşırlardı. Cadıların etrafta yarattığı korku, onların yeteneklerinin ve görünümlerinin abartılarak aktarılmasına neden olmuştu. Gerçekten insanı kurbağa şekline soktukları olmuş mudur? veya Hepsi de kanca burunlu kambur birer ihtiyar kocakarı mıydı?, Fırtınalara bunlar mı sebep oluyordu? diye sorulduğunda, olumlu yanıtlamak [. ]

ŞEYTANLA İLGİLİ KONULAR

Şeytanla anlaşma yapmak
Bütün dinler, büyüyü insana Haram kılmışlardır. Kezâ İslâm Dini de büyüyü haram kılmış ve büyü yapan ve yaptıranların İslâm Dini’nden çıkmış olacaklarını açıklamıştır. Büyü ve sihrin yeryüzünde en yaygın olduğu devir, Musa (Aleyhisselâm) Nebi’nin devridir. Nitekim o devrin geçer akçesi de Büyü ve sihir olması sebebiyle Musa Nebi bu sahadaki mûcizelerle yeryüzünde vazife yapmıştır. İslâm’a [. ]

Şeytana kul olmak
Şeytanın büyücü kuluna aşıladığı en önemli sıfat kuşkudur. Herşeyden kuşkulanır. Hiç kimseye güvenmez, inanmaz. Şeytan büyücünün kalbine kuşku hissini öyle bir ekmiştir ki, çalışırken sürekli şeytanı anmak, öne tevessülde bulunmak ve ona yönelmek ihtiyacını duyar. Bu da şeytanla olan bağını perçinler. Büyücü, geçen yıllar içinde sabah-akşam şeytanı zikreden, onu kalbinden, beyninden ve fikrinden çıkarmayan aşağılık [. ]

Şeytanın tuzağı
Yaptığı büyünün uzun süreli olmasını isteyen büyücü onu tekrar etmelidir. Aslında bu da şeytanin bir tuzağıdır. Şeytan bu tuzak sayesinde büyücünün sürekli kendi peşinden koşmasını ve yardım dilenmesini sağlar. Nitekim büyücünün başarıya ulaşabilmesi için omur boyu şeytanın yardım ve desteğine gereksinimi vardır. Karşılığında hiçbir şey istemeksizin ona gönüllü olarak köle olmayı kabul etmiştir. Şeytan, sözlerini [. ]

BÜYÜCÜLER HAKKINDA BİLGİLER

Büyücülüğün tarihi
Büyücüler Dünyası Ortaçağ Avrupasının onbeşinci yüzyıl sonunda başlattığı cadı avı, yüzbinlerce şüpheli insanın engizisyon işkencesi ve yanan odun alevleri arasında hayatını kaybetmesiyle adeta bir katliam havası içinde sonuçlandı. Uzun bir süre insanlar, bunca insanı panik halinde üstüne çeken cadıları cezalandırıp toplum dışına atmaktan, araştırıp incelemeye vakit bulamadılar. Kimdi bu cadılar? Doğaüstü güçleri var mıydı? Protestanlığın [. ]

Büyücülüğün iddiaları
İlk olarak, bu büyücülerin başarılı oldukları iddiaları, analizlenmelidir. Başarıları için yaptıkları iddiaları ele alırken birçok abartının olduğundan emin olabiliriz. Onların şifaları asla açıkta, herkesin göreceği biçimde değildir. Eğer onlar gerçekten başarılı olsalardı, o zaman onlar muhtemelen hastanelerde çalışıyor olurlar ve dünyanın her yerinde de bulunurlardı. Bu gibilerin asıl konumu, onların hiç bilinmeyen iyileştirmeleri savunmalarıdır – [. ]

Büyücülerin Tespiti
On altıncı yüzyıl Avrupa’sında kadınlar, erkekler ve çocuklar, büyücüleri bulmak ve yakalamak için sürekli uyarılırlardı. Bavyera Dükü Maxmillian, büyücülük yaptıkları konusunda kuşku uyandıran kimseleri ihbar etmenin zorunlu olduğunu, aksi halde böyle durumları gizleyenlerin suçlu duruma düşeceklerini kesinlikle duyurmuştu. Büyücüleri ihbar edenlerin kimlikleri son derece gizli tutulur, böylece bu kişilere herhangi bir zarar gelmesi önlenmiş olurdu. [. ]

Büyücülük ve İncil
Bunun pratik anlamı şudur ki , eğer biz bir büyücü doktora gitmeye ayartılırsak, o zaman ona tümüyle inanmamız gerekir. Sadece en iyiyi umut ediyorsak, büyücüleri kullanmada hiç bir yarar yoktur ve onlar kendileri de muhtemelen aynı noktaya varacaklardır. Böylesi kişilere ve onların kontrol ettiklerini iddia ettikleri güçlerin var olduğuna tam olarak inanmak, gerçek [. ]

İslamda Büyü
Sihir Arapça bir kelimedir ve Türkçe’deki karşılığı Büyüdür. Büyü halk arasında yaygın olarak bilinen şekliyle, bir takım dualar ve efsunlarla, yapan veya yaptıran kişilerin niyetlerine göre gerçekleşen, büyücülerin yazdıkları anlaşılmaz yazılar ve çizgilerle yapılan kötülükler ve pek çok konuda iyi veya kötü niyetli olarak yapılan tılsımlar insanların istemedikleri şeyi kötü ruhların etkisiyle yapar hale [. ]

Büyü Dükkanı
Uzak diyarlardan birinde bir ülkede, yemyeşil tepelerin arasında, kışın bembeyaz bir kar örtüsü ile, baharda rengarenk kır çiçekleri ile kaplanan bir vadi vardı. Ortasından küçük bir ırmağın geçtiği bu vadi büyülü vadi olarak anılırdı. Ona bu adı veren ise, vadideki ilginç bir dükkân ile, bu dükkânda yaşananlardı. Ünü ülkenin dört bir yanına yayılmış olan dükkânın [. ]

Büyü Çözmek
Tek sevap olanı yapılmış bir büyüyü bozmaktır. Böylece büyülü, yani aslında acı çekmekte olan kimse bu durumdan kurtulur. Ancak büyüyü çözmenin de kolay olduğunu sanmamak gerekir. Bu herkesin yapabileceği bir iş değildir. Çünkü büyü yapan Tanrıya ortak koşmakta, yani ortak olarak başka bir gücü göstermektedir. Bu da bağışlanmaz bir günahtır. Büyü yapan şeytanla işbirliği etmektedir. [. ]

KABALA HAKKINDA YAZILAR

Büyü ve Kabala
İbranicede sözlü gelenek anlamına gelen Kabala, Yahudi bilginlerinin yüzyıllardır birbir-lerine aktardıkları ve Muharref Tevrat’ın sözde gizli anlamları ile ilgilenen sapkın bir öğretidir. Günümüzde ise kimi bilgisiz kişiler tarafından hala itibar gören bu karanlık öğretinin iç yüzü, gerçekte gösterilenden çok farklıdır. Ansiklopedi ve sözlüklerde Kabala, Yahudi dininin mistik bir kolu ve Tevrat’ın ve diğer Yahudi dini [. ]

Kabalacıların Hedefi
Ortaçağ’daki diaspora döneminde daha da güçlenen Kabalacıların en önemli hedefi, gizli bilimleri yani büyücülüğü kullanarak Yahudi ulusunun geleceğini yönlendirmek ve bekledikleri kurtarıcının gelişine hazırlık yapmaktır. Bu kurtarıcı, onların dünya hakimiyetlerini sağlayacaktır. İsrailli tarihçi Moşe Sevilla-Sharon bu gerçeği şöyle aktarmaktadır . Kabala edebiyatının gelişmesi, Mesih’in geleceği inancıyla yakından ilişkilidir. Bilindiği üzere, bu inanca göre, Mesih [. ]

Kabala’nın Yaratılış Karşıtı Öğretisi
Sonsuz ilim sahibi Yüce Allah, Tevrat’ın hak bir kitap olduğunu ve insanlara hidayet ve nur getirdiğini Kuran’da şöyle bildirmektedir Gerçek şu ki, Biz Tevrat’ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah’ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından [. ]

Kabalistlerin Sefirot İnancı
Kabalistlerin zaman içinde temel çıkış noktası haline gelen sefirot kavramı, aslında bir tür şemadan oluşmaktaydı. Bu sapkın inanca göre dünya üzerindeki hayata dair her şey Sefirot’a göre yaratılıyordu. (Allah’ı tenzih ederiz. ) İnsanın ruhundan, evrenin yapısına kadar her şey Sefirot şemasıyla uyumluydu. Tüm varlıklar Sefirot’a göre konumlanıyor, evren Sefirot’a göre işliyordu. Bu noktadan hareketle Kabalacılar, çok ilginç bir [. ]

Bir Kısım Yahudiler’in Kuran’da Bildirilen Büyü Sapkınlığı
Bir kısım Yahudilerin yüzlerce yıl önce büyü sapkınlığını öğrendikleri ve kullandıkları Kuran’da da bildirilmiştir. Yüce Allah Kuran’da, Yahudilere, Babil’de iken özel bir büyü ilmi öğretildiğini, fakat dönemin Yahudilerinin bunu hayır değil, şer yolunda kullandıklarını şöyle bildirmektedir . Onlar, insanlara sihri ve Babil’deki iki meleğe Harut’a ve Marut’a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikişi ‘Biz, [. ]

Kabalacılığın Yahudiliğe Girişi
Mısır’ın putperest dininin İsrailoğulları üzerindeki etkisi pek çok değişik aşamada ortaya çıkmıştır. Kavmi ile yola çıkan Hz. Musa onların yanından kısa bir süreliğine ayrıldığında, hemen putperestliğe yönelip buzağı heykeline tapınmaları, bu sapkın inancın etkisinde olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Bundan hemen önce Hz. Musa’ya karşı söyledikleri, . Ey Musa, biz Allah’ı apaçık görünceye kadar sana inanmayız [. ]

Kabalacılığın Eski Mısır’daki Kökleri
Eski Mısır’da büyücülük oldukça yaygındı ve Firavun ve etrafındaki yönetici kadro tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Bu gerçek Yüce Allah’ın kullarına doğru yolu göstermek için indirdiği Kuran’da bildirilmektedir. Ayetlerde bildirildiği üzere, Firavun kendisini doğru yola çağıran Hz. Musa’dan mucize istemekte, gördüğü mucizeler karşısında da O’nu büyücülükle suçlamaktadır. Ardından da çevresindeki yönetici sınıfın da telkinleri ile [. ]

BÜYÜ YAPILIŞI

Büyülerin yapılış biçimi
Büyüler incelendiğinde görülmüştür ki, genelde üç ana gaye vardır Üretim, korunma ve zarar verme. Üretim kavramı içine, tarım ve hayvancılıkla ilgili çeşitli faaliyetlerde etkili olma isteği girer. Ayrıca, cinsel gücün artması, zenginlik, itibar sağlama gibi istekler de üretici gayeye yöneliktir. Koruma kavramı içine, öncelikle sağlık konusu girmektedir. Daha sonra da mal ve manevî değerlerin [. ]

Büyü yapmanın zamanı
Büyü yapmanın zamanı var mıdır? Her şey gibi büyü yapmanın da zamanı vardır. Büyü genellikle gece yapılır. Ancak şeytanla tam işbirliği halinde olan büyücüler için saatin de önemi olmayabilir. Bu arada büyünün cinsine göre zamanı ayarlanır. Ara açmak, ayırmak, düşman etmek için olan büyüler, ayın onbeşinden itibaren yeni ay küçülmeye başladığı zaman yapılır. Baglamak, emre [. ]

Kötü büyü malzemeleri
Sabun ve Saç Sabun ve saçla yapılan bu büyü öldürücüdür. Büyü yapılmak istenen kimsenin saçından birkaç tel alınır. Hiç kullanılmamış bir kalıp sabuna sarılır. Sabuna kır bir iğne batırılır ve belirli bir dua okunur. Sonra bu sabun kör bir kuyuya atılır. Sabun orada eridikçe büyü yapılan kişi de evinde erimeye başlar ve yatağa düşer. Kaşık [. ]

Şeytani varlıkların yardımı
Büyülerin hazırlanışında kimi şeytani varlıkların yardımına başvurulur. Bunların tasnifi ve hangi işe yaradıkları, büyü kitaplarında uzun uzadıya anlatılmaktadır. Bu varlıklar, aslında belirli kimi fizikötesi tesirlerin sembolik tariflerinden ibarettir. Ancak, büyücü bu tesirleri harekete geçirebilmek için onları isimleriyle çağırmak, yani işler hale gelmeleri için formüllerini tatbik etmek zorundadır. Yanlış bir telaffuz veya yazılış olursa, beklenmedik bir [. ]

Nazar değmesi
Nazar değmesi olayını duymayan yoktur herhalde. Bu derece yaygın olan bir inanç karşısında, insanlar etkilenmemek için genellikle nazar boncuğu kullanırlar. Eski Roma hukukunda özel bir yeri olan kem gözle bakarak zarar verme konusu, bugün daha ziyade Ortadoğu ülkelerinde halkın gerçekten inandığı ve önlem almak için muskalar taşıdığı bir illet durumundadır. Kem gözle bakanların dikkatini başka [. ]

Büyünün gerçekliği hakkındaki hadisler
Ebu Hureyre den rivayet edilmistir Peygamberimiz (s. a. v. ) söyle buyurdular Yedi büyük günahtan sakinin Sahabe sordu nedir onlar ey Allah in elçisi Peygamberimiz S. A. V cevaben Allaha sirk kosmak, Büyü yapmak, Allahin helal saydigi sekillerin hilafina insan öldürmek, faiz yemek, yetim mali yemek, savasta – cepheden kaçmak, hiçbirseyden haberi olmayan masum genç kız ve Müslüman kadinlara [. ]

Ülkemizde büyü
Maalesef, bizim ülkemizde o türlü inhiraflara girenlerin sayısı da az değildir. Namaz, oruç, hac çok önemli değil, bunların hepsi şeklî şeyler. Asıl mesele şudur. diyerek füruâta dair bir hususu öne çıkaran, dinde her meselenin kendine göre bir konumu olduğunu gözardı ederek Cenâb-ı Hakk’ın büyük gördüğünü küçük kabul eden, O’nun indinde çok küçük olan bir meseleye [. ]

Düşünce yoluyla yaratılan formlar
İnsanlar tarafından düşünce yoluyla yaratıldığı söylenen formlardan sözedilmektedir. Düşünce formu denilen bu şeyler, büyücünün irade ve imajinasyon gücü sayesinde ortaya çıkmaktadır. Aslında, tarife dikkat edilirse, herkes çeşitli duygular ve özellikle tatmin edilmemiş arzuların baskısı altında (bir çeşit şuuraltı faaliyeti içinde) bu gibi düşünce formları yaratmaktadır. Psikolojide, bu gibi bastırılmış duyguların zamanla kişide kimi davranış bozuklukları [. ]

Büyüde seremoni
Seremoni, büyücünün çeşitli kelimeleri yüksek sesle söylemesi ve eliyle kimi işaretleri havada çizmesi biçiminde, dramatik bir özelliğe sahiptir, denmektedir. Anlaşıldığına göre bu seremonide, astral ortamda var olduğu kabul edilen kimi tabiatüstü varlıklar veya güçler uyarılmaktadır. Bu uyarılma, yerine göre ya invokasyon (davet) ya da evokasyon (celb) biçiminde olmaktadır, deniyor. Araştırıcılara göre, invokasyon veya davet usulünde, [. ]

Astral ortam
Astral ortam, bilinen fizik ortamın boyutları dışında olarak kabul edilir. Astral ortamda hisler, renkler ve şekiller olarak algılanır, denmektedir. Bir gülü hayal eden kişi, astral ortamda o gülü yaratmakta ve rengi ve kokusuyla onu düşünerek adeta gerçekmiş gibi gözü kapalıyken görmektedir. Uygunluklar olarak çevireceğimiz korespondans (correspondance) prensibi ise, belirli şeylerin belirli diğer kimi şeylere tekabül [. ]

Günümüzde cadılar
Bugünün cadıları, artık eskişi gibi takibata uğramadan açıkça faaliyetlerini sürdürmekte ve belirli zamanlarda ayinlerini yapmaktadır. Ancak, kazanda çocuk kaynatmak, insanları büyülemek gibi davranışlar artık ortadan kalkmıştır. Birçoğu Sabbath ayinini bile kendi aralarında bir ziyafet olarak kutlar. Fakat, yirminci yüzyıl Amerikasında polis kayıtlarına geçen bir çok faili meçhul ölüm vakası, kesilen başlar, çocuk cesetleri ile, bulundukları [. ]

Büyü ayini ve cadılar
Ayinin yapıldığı yerde toplanan cadılar, kimine göre 50-100 kişiden ibaretti, kimine göreyse binlerce. Ama her ayinde esas figür Şeytandı. Yarı teke yarı insan görünümünde, normalin üstünde bir cüsseye sahip, ürkütücü görünümü olan bir yaratıktı bu. Tahtında oturur ve cadılar toplandıktan sonra ayini başlatırdı. Cadılar arası evlenmeler, bu işe yeni başlayanların Şeytan tarafından vaftizi, cadıların Şeytan [. ]

Büyü ile uğraşanlar
Büyü ile uğraşanlar şeytanın adımlarına tâbî olarak ona kul olanlardır. 51/ZARİYAT56 Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya’budûn(ya’budûni). Biz, insanları ve cinleri başka bir şey için değil Bize, kul olsunlar diye yarattık. 36/YASİN60 E lem a’had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’buduş şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubînun). Ey [. ]

Yüksek Büyücülük Büyü Sistemi
Krynn’de Büyü Yüksek Büyücülük Büyü Sistemi Büyücülük tarikatları üç büyü tanrısı olan Solinari, Lunitari ve Nuitari tarafından, Rüyalar Çağı’nın son zamanlarına doğru yaratılmıştır. Tüm Azizler Savaşı sırasında, üç büyü tanrısı Krynn’in üzerinde yürüdü ve kendilerine ölümlü takipçiler aradılar. Her tanrı kendisine bir takipçi seçti ve onlara Kayıp Hisar’ın, büyünün tüm esas ilkelerinin saklandığı yerin [. ]

Harut ve Marut
Rasûl-ü Ekrem Efendimiz’in muasırı olan Yahudiler arasında da büyü çok yaygın idi. Onlar Hazreti Süleyman’ın –hâşâ– büyük bir sihirbaz olduğunu, hükümdarlığı sihir ile elde ettiğini, ins ü cinne de yine büyü ile hükmettiğini söylüyor aynı yolla hem çok güçlü hâle gelebileceklerini hem de başka kavimlerin içine korku salacaklarını düşünüyorlardı. Kur’an-ı Kerim, Hazreti Süleyman’ın bir [. ]

İslamda büyünün hükmü
•) Peygamber Efendimiz (S. A. V) buyuruyorlar … Büyücüye verilen ceza (basinin) kiliçla kesilmesidir. •) Imam-i Azam Ebu Hanife hazretleri der ki büyücü rivayetlerin büyük bir çogunluguna göre öldürülmelidir. Çünkü büyü müslümanin katline sebep olan bir cinayettir. Zimminin öldürülmesi bile katli gerekir. •) Imam Safii der ki Ehli kitap tan büyü yapanlar öldürülmez. Ancak [. ]

Büyü ve Cinler
BÜYÜ, genelde cinler aracılığıyla yapılmaktadır… Çok özel olarak, güçlü beyinlerin dolaysız yönlendirilmiş dalgalarıyla da gerçekleştirilebilmektedir!. BÜYÜ, kişinin bilinci ve iradesi dışında, herhangi bir konuda, istemediği işi yapmaya elinde olmayarak zorlanmasıdır!. Ve İSLÂM DİNİ mensuplarına kesinlikle BÜYÜ YAPMAK HARAMDIR!. Eğer yukarıdaki anlamı iyi anladıysak; görürüz ki, karı-koca veya başkaları arasında sevgi oluşturmak için yapılan tüm çalışmalar [. ]

“Büyü Hakkında Bilgiler” için bir yanıt

Rüyamda evimin çatısına çıkmam gerekiyor, bir sesler duyuyorum, bir şeyler olduğunu fark ediyorum, çıkacağım yerin kapağı açık evin içinde bir şeyler konuşuyorum, yukarı çıkmaya karar veriyorum, yukarı florosan çıkartıyorum, hava karanlık olduğundan yukarıdaki üç harfliye veriyorum ama müslüman mı değil mi diye kelime i şehadet getiriyorum, ben kelime i şehadet getirdikçe tavanı parçalıyor, en sonunda parçalayacak yer kalmıyor, bunu görüyorum kolundan tutup kapıya çıkartıyorum, galiba küçük bir üç harfli, korkudan kollarından tutup yerlere vuruyorum ve kolunu bacağını ayırıp bahçenin dışına atıyorum. Üç harflinin kokusu üstüme sinmiş, onun ailesi bana zarar verecek diye eve koşup duşa girmek istiyorum, banyoya giriyorum duş alacağım, bakıyorum üç harflinin uzun bir kılı yüzümün sol tarafına yapışmış, onu çıkartıyorum elimde yuvarlıyorum, atacam ama sanki gelip tekrar yapışacakmış hissine kapılıyorum, sonra atıyorum galiba.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir