Kategoriler
Büyü

Büyü Bozma

Büyü nasıl bozulur?

Büyüden kurtulmak için diğer hastalıklarda olduğu gibi sebeplere yapışmak lazımdır. Bunlardan bazıları şunlardır.

Sabah-Akşam okunması gereken kimi sureler vardır onlar okunduğu zaman yapılan büyü sizi etkilemez MESALA Sabah ve Akşam 7 Ayetel Kürsi 3 Felak 3 Nas sureleri okunması durumun da Allah’ın izniyle büyü sizi tutmaz tabii bunu sürekli yapmak lazım. En doğrusunu Allah bilir. Etrafınıza dikkat etmek, insanların sizi kıskanmaması için çabalamak (Elinizden geldiğince), şüphelendiğiniz kişilerin verdiği yiyecekleri yememek. vs. sürekli Allah zikri ile meşgul olmak Allah zikri ile meşgul olan bir kalbe cin ve şeytan ulaşamaz. Orada tutunamaz

AŞAĞIYA YAZILAN USULLERDEN DURUMUNUZA UYGUN OLANLARI YADA YAPABİLECEKLERİNİZE EMİN OLDUĞUNUZ BİR ŞEKİLDE UYGULAYABİLİRSİNİZ.

* Bir miktar suya Ayet-el Kürsi – İhlas-ı Şerif – Nas ve Felak surelerini okumalıdır. Büyü yapılan kimse bundan 3 yudum içmeli kalan su ile gusletmelidir.

* Sedir ağacının yeşil yaprağından 7 adedi iki taş arasında ezilip su ile karıştırılır. Üzerine Ayet-el Kürsi – İhlas-ı Şerif – Nas ve Felak sureleri okunur. Bu sudan 3 yudum içilir geri kalanla da üstüne su ilave edilerek gusledilir.

* Üç kere salavatı şerife okumalı sonra 7 Fatiha – 7 Ayet-el Kürsi – 7 Kafirun suresi – 7 İhlas-ı şerif – 7 Felak – 7 Nas sureleri okuyup kendi üzerine veya ve hastanın üzerine üflemelidir( Bunu evinizde de yapabilirsiniz)Bu yazmış olduklarımı tekrar okuyup hastanın odasına yatağına evin her yerine üflemelidir İnşaallahü Teala büyüden kurtulur.

* 7 Fatiha suresi – 7 Ayet-el Kürsi – 7 Kafirun suresi – 7 İhlas suresi – 7 Felak
– Nas sureleri okunup hasta olana üflenirse bütün afetler dertler için ve sihir-nazar için iyi gelir. Tuz üzerine okunup suda eritilerek içmek şeklinde de olur.

* Bir kimse sabah Akşam Bakara suresinin başından 4 ayet ve Ayet-el Kürsi ile Ayet-el Kürsiden sonraki iki ayeti ve Bakara suresinin sonundaki 3 ayeti okursa evine şeytan giremez. Mecnunun delinin üzerine okunursa iyi olur. SİLSİLE-İ ALİYYE

* 25 Kere Estağfirullah denir. Sonuncusunda ve etübü ileyh’e kadar okunur. Sonra 11 Kere İhlas – 7 Kere Fatiha-ı şerife – 33 Kere ALLAHÜMME SALLİ VE SELLİM ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED Okuyup sevabı Peygamber Efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ruhlarına ve sonra Silsile-i aliyye denilen büyük alimlerin isimlerini söyleyip bu büyüklerin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için Allahü Tealaya dua edilir. Her sabah-akşam böyle dua edilir.

* AYAT-I HIRZ-I OKUMALIDIR… Ayat-ı Hıfz Şu Sure ve Ayetlerdir ……

1- Fatiha suresi-Bakara 1-2-3-4-5 ve 163-164 ve 255-256-257- ve 285-286 – Al-i İmran – 18-19 ayetten sadece İNNEDDİNE İNDELLAH-İL İSLAM kısmı Al-i İmran 26-27 Al-i İmran 154 – En’am 17 – A’raf 54-55-56 – Tevbe 51 Tevbe 128-129 – Yunus 107 – Hud 56 – İbrahim 12 – İsra 43 – İsra 110-111 – Mü’minun 116-117-118 – Ankebut 60 – Rum 17-18 – Fatir 2 – Yasin 83 – Saffat 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 – Saffat 180-181-182 – Feth 27-28-29 – Rahman 33-34-35-36 – Hadid 1-2-3-4-5 – Haşr 21-22-23-24 – Cin 1-2-3-4-5-6 – Buruç 20-21-22 İhlas – Felak – Nas suresi.

Abdest alınıp 7 İstiğfar ve 11 salavat okunup hastanın sıhhatine niyet ederek güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra günde iki kez hasta üzerine okunmalı(Her ayet okunduktan sonra hastaya üfürülmelidir) şifa buluncaya kadar (Kırk gün kadar) devam etmeli Her okuma bittikten sonra sevabı Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buhari-Ahmed Rifai ve İmam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmelidir. Bir nüsha da yazılıp hastaya yanında taşıttırılırsa hastayı sihirden-büyüden-nazar deymesinden korumuş olur. Muradı hasıl olurTesir etmesi için.

Peygamber Aleyhisselamın üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir. Kur’an-ı Kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı (Mevahib) Kur-an –ı Kerimin ve dua-nın tesir etmesi için kimi şartların ğözetilmesi lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması-hastanın Zararlı olan gıdalardan şüpheli ilaçlardan pehiz etmesi-sıcaktan ve soğuktan sakınması lazımdır. Okuyan kimsenin İ’tikadinin bozuk olmaması haram işlemekten kul hakkından sakınması haram ve habis şey yiyip içmemesi gerekir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Allah’ı unutarak gafletle edinilen dua kabul olunmaz (Tirmizi) Dua kimi ilaçlar gibidir Allahü Teala dilerse tesir eder yani tesirini Allahü tealanın verdiğine inanmalıdır. Bir diğer hadis-i şerfte de şöyle buyurulmakta Dert ve bela gelince Hz Yunus’un duasını okusun Allahü Teala o okuyanı muhakkak kurtarır.

DUA ŞUDUR LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZ-ZALİMİN ( Hakim) ( LA HAVLE VE LA KUVVETE İLLA BİLLAH DA OKUMAK 99 DERDE DEVADIR. BUNLARIN EN HAFİFİ SIKINTIDIR. ) – HAKİM- ALLAH İSTİĞFARA DEVAM EDENİ HER SIKINTIDAN HER DERTDEN KURTARIR UMMADIĞI YERDEN RIZIKLANDIRIR.

Bu iki sûre BÜYÜ’ye, sihre, manyetizmaya ve kişinin iradesini zorlayan dış etkenlere karşı en önemli silâhlardan biridir.

Efendimiz’e yapılan büyüye karşı Cenâb-ı Hak tarafından nâzil olmuş iki sûredir.

Her gün kırk bir defa, veya her namazdan sonra yedi kez okunmasında çok büyük fayda vardır.

Hemen herkesin bildiği KUL EÛZÜler hakkındaki Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem’in kimi tavsiyelerini de sizlere duyurmadan geçemeyeceğim.

Ukbe b. Amir radı’yallahu anh naklediyor

-Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu

-Bu gece inzâl olan, benzerleri hiç görülmemiş bir kısım âyetleri biliyor musun?. . Onlar, Kul eûzü birabbil felâk ve Kul eûzü birabbin nas sûreleridir. ’

-Okunan en hayırlı iki sûreyi sana öğreteyim mi bunlar Kul eûzü birabbil felâk ve Kul eûzü birabbin nastır. ’

Bunun haricinde, cinnî etki altında olanların, büyü yapılmış olanların, Âyet’el Kürsî ile beraber 41 kez bu sûreyi okuyup, ayrıca bu okuma sırasında, nefesi suya üfleyip içmenin bir hayli faydalı olduğu da çeşitli kaynaklardan bize ulaşmıştır. Ayrıca, bu tür rahatsızlıkları olanlara, topluca bu âyetlerin 41 kez okunmasının da çok yararlı olacağı belirtilmiştir.

KUL EUZÜLER

Okunuşu
Kul, eûzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gâsikin izâ vakab, ve min şerri neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı
De ki Sığınırım rabbine felâkın, halkettiklerinin şerrinden, ortalığı basan karanlıkta oluşacak şeylerin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve hased eden hasedçilerin şerrinden.

Okunuşu
Kul, eûzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vesvasil hannas, elleziy yuvesvısu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Anlamı
De ki Sığınırım bütün insanların rabbine, bütün insanların melîkine ve bütün insanların ilâhına o sinsi vesvese verenin şerrinden ki, vesvese verir insanların içine kimi cinden kimi insten!

ÂYET-EL KÜRSİ
Okunuşu
Allahû lâ ilâhe illâ hû, elhayyul kayyum, lâ te’huzûhu sinetün velâ nevm, lehu mâ fiys semâvâti ve mâ fiylard, men zelleziy yeşfeu indehu illâ biiznih, yâ’lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm, velâ yuhıytûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şa’, vesiâ kürsiyyühüs semâvâti vel arda, velâ yeuduhu hıfzuhuma, ve huvel âliyyül azıym. ’

Anlamı
ALLAH ki, ancak O vardır, diridir ve kendi kendine kâimdir ne uyuklaması ne de uyuması sözkonusudur yerde ve göklerde ne varsa O’nun içindir O’nun katında kim şefaat edebilir ki izni olmaksızın bilir önlerinde ve arkalarında olanların hepsini izni olmadan ilminden bir şeyi kapsamak mümkün değildir kürsüsü, semâları ve yeri içine almıştır koruması dışında bir şey kalamaz yüce ve azâmet sahibidir.

Büyü İle İlgili Hadisler

Hadis
Resulullah (sav) buyurdular ki Kim (sihir maksadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa sirke düşer. Kim birşey asarsa, o astığı şeye havale edilir.

Hadis
Hz. Peygamber (sav)`e (yahudiler tarafından) sihir yapıldı, öyle ki, Resulullah (sav) yapmadığı bir şeyi yaptım vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımda iken Allah`a dua etti, sonra tekrar dua etti. Ve dedi ki Ey Aişe, hissettin mi, sorduğum hususta Allah bana fetva verdi? Hangi hususta Ey Allah`ın Resulü? dedim. İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine Bu zatın rahatsızlığı nedir? dedi. öbürü Büyüdür! dedi. Önceki tekrar sordu Kim büyüledi? Diğeri Lebid İbnu`l`A`sam adındaki Beni Züreykli bir yahudi diye yanıt verdi. Öbürü Büyüyü neye yaptı? dedi. Arkadaşı Bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine cevabını verdi. Diğeri Pekala, şimdi nerede? diye sordu. Arkadaşı Zervan kuyusunda! cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah (sav) Ashabından bir grupla birlikte (ra) kuyuya gitti, ona baktı, kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp Ey Aişe! Allah`a yemin olsun, kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi (bulanık) ve (o kuyu ile sulanan) hurma ağaçlarının başları da sanki Şeytanların başları gibiydi! dedi. Ben Ey Allah`ın Resulü! Onu (kuyudan) çıkardın mı? diye sordum. Hayır! dedi ve ilave etti Bana gelince, Allah bana afiyet lütfetti ve şifa verdi. Ben ondan halka bir şer gelmesine sebep olmaktan korktum! Resulullah onun gömülmesini emretti ve yere gömüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir