Kategoriler
Büyü

Büyünün Esası

Büyü hakkında genel bilgiler

Büyü ince, gizli ve anlaşılması güç olaydır. Hakikatle hayalin karışımı olup seri tariflerden biri de, insanın dolaysız olarak vücudunu, gözünü veya aklını etkilemesidir. Esası ilimdir, elektrik ve atom ilmi gibi. Bu ilmin kötüye kullanılması, atomun enerjiye değilde, bir şehre atılması gibidir. İstemediğini yaptırmaya, iradenin zaman zaman elinden alınmasıdır. Bu bilgilerin kötüye kullanılması büyü olur. insanlar büyüden korkarlar, sebebi ise niteliğinin kendileri tarafından bilinmemesidir. gizliliklerinin bilinmesiyle, büyü büyü olmaktan çıkar.
Hal böyle olunca büyüde beş unsur gözükür;
* Büyücü,
* Büyü,
* Büyüyü yaptıran,
* Büyüye hizmetçi (hadım),
* Büyücü ile hadım arasındaki hadimler (cinler) dir.

Bunu yaptıranlar haset ve kinlerini hileli yola başvurarak almaya çalışırlar. Bu ağır ve kötü etki, büyü yapılanı simsek çarpmışa benzetebiliriz. Yine büyü yapmak için, biber, nal, toprak, kasık, çiçek, yiyecek, akla gelebilecek her şey kullanılır. Bütün bunlar Allah’ın takdiri, izni ve mutlak bilgisi dahilindedir. Allah izin vermedikçe, büyü ile kimse kimseye zarar veremez. Yüzlerce büyü yapılır, izin verileni kul için bir ıbtıla, imtihan, günahların tekfiri, makamın yükselmesi gibi birçok hikmetleri üzerinde tasır. Fakat insanın acelecı olması, hikmetlerdeki bilgisizligi, imtıhanı kaybettirebilir.

Büyü, büyücülük, büyücülerBüyünün çesitleri; Büyünün birçok çesitleri ile karsı karsıyayız. Her çesidin sıfatları vardır. Bunları bır kaç gurupda toplamak mümkündür.
Cezalandırmak,
Öldürmek,
Baglamak,
Emre almak,
Ara açmak,
Düsmanlıgı saglamak için yapılan büyülerdir.

Yapılıs sekline göre; basit, mürekkeb, meziç.
Tesirlerine göre; lazım, mueaddı, topraga gömülen, mektup, serpilen, içirilen, yedirilen gibi büyücünün takip ettigi metod veya arz ve talebe göre büyü yapmalar.

Bazende insanın giydigi kullandıgı ele geçirilerek kötü büyüler veya tırnak deri parçası saçları kullanılarak korkunç büyüler yapılır. Evlenmek istedigi kıza kendısını kabul ettiremeyen kisinin, o kızın evlenmemesi, evde kalması için yapılan evlilikten soguma büyüsü gibi.

Hoca diye bilinen üfürükçü, falcı, cinci ve sihirbazların belirtileri; Yüzlerinin nursuzlugu, siyahlıgı, karanlıgı, biraz dikkatle bakıldıgında belli olur.
* Hastanın ve annesinin ismini sorarlar. Resmi dairelerde, hatta ahirette baba ismi sorulurken, neden hep baba degil de anne?
* Hastanın elbiselerinden (mendil, resim iç çamasırı v. s. ) isterler.
* Anlasılmayan tılsım, resim, rakam ve yıldızların isimlerini yazarlar.
* Manası belli olmayan tılsım ve azimetleri okurlar.
* Bardaktaki suya bakıp huddam (ci) çagırırlar, bilgi verirler.
* Aleni veya gizli cin ulularından yardım ister veya kurban keserler.
* Küfrü, sirki ileri olanlar, kendilerine gelenlerin ismini ve ziyaret sebebini belirtirler.
* Sonra da bu keramet addedilir. Necis bir seyle ayetleri ters yazıp cinlerden yardım beklerler.
* Yazdıkları muskanın denize atilmasini, yakilmasini veya topraga gömülmesini isterler.
* Hastanın yıldızını ve dogum tarihini sorarlar. Halbuki yıldızlar ancak semanın zineti ve seytanların recmi için teshir edilmistir.
* Daha önceden hazırladıkları muskayı, büyüyü, hastaya yapılan büyü oldugu, cinlerin huddamların getirdigini iddia ederler.
* Bazende önceki ziyaretlerden kisinin adının ve annesinin adının bilinmesinden cinlerini, seytanlarını ona musallat edip, tekrar ziyaretini temine çalısırlar.
* Dini, akademik seviyeleri olmadıgı için, fatiha suresini tam okuyamazlar. Hilelerine el çabuklugu ve kimi kimyasal maddeleri de ilâve ederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir