Fal çeşitleri

Fal ne demektir?

Fal, en yalınç olarak, duyular dışı bir sezgi yoluyla, geleceği tahmin etme yöntemi olarak açıklanabilir. Fala en ilkel kabilelerden en gelişmiş uygarlıklara kadar her toplumda rastlamak mümkün olmuştur. Çünkü insanlar için geleceği öğrenme isteği dayanılmaz bir istek halinde vardır. Bazı insanlar bu isteğini bastırıp – gizli tutarken bazıları tamamen dışa vurmakta, akla-hayale [. ]

Fal nedir?
Fal, en yalınç olarak, duyular dışı bir sezgi yoluyla, geleceği tahmin etme yöntemi olarak açıklanabilir. Fala en ilkel kabilelerden en gelişmiş uygarlıklara kadar her toplumda rastlamak mümkün olmuştur. Çünkü insanlar için geleceği öğrenme isteği dayanılmaz bir istek halinde vardır. Bazı insanlar bu isteğini bastırıp – gizli tutarken bazıları tamamen dışa vurmakta, akla-hayale gelmeyecek şeyler yapabilmektedirler. [. ]

Kehanet nedir?
Parapsikolog Hunter MACKINTOSH’a göre gelecek şimdi’de mevcut! İçinde bulunduğumuz zamanı geçmişimiz tarafından belirlenmiş olarak düşünürüz, çünkü zamanımıza kadar gelen olayların akışını izleyebiliriz. Fakat sebep-sonuç bağıntısını o andan itibaren geleceğe kadar sürdüremeyiz. Yine de geleceğe ait olayların önceden kesin olarak bilinmesine dair elimizde örnekler bulunmaktadır. Hiç şüphesiz daha önceden olmuş olaylara bakarak gelecekte ne olacağını söylemek [. ]

Eski toplumlarda fal
Eski çağlarda başvurulan kehanetlerde, zaman zaman, tüm bir ulusun geleceğini öğrenme endişesi de bulunurdu. O çağlarda kahinlerin, falcıların sayısı oldukça fazlaydı. Yüksek sınıfa mensup olanlar ve ülkeyi yönetenlerin de özel falcıları kahinleri bulunurdu. Görücülerin ve kahinlerin yanı sıra aşağı seviyeden kahinler de vardı ve bunlar, halkın önem verdiği her türden işareti yorumlamak gibi bir mesleğe [. ]

Ünlü falcılar Nostradamus
Nostradamus Nostradamus ya da gerçek ismiyle Michel de Nostre Dame 14 Aralık 1503 tarihinde, Avignon ile Arles arasında yer alan Saint – Remy de Provence’da dünyaya geldi. Doğduğu ev halen görülebilir durumdadır. Babası Jaume de Nostre Dame bir noterdi ve çocukluk arkadaşı olan Reyniére de Saint-Remy ile evlenmişti. Nostradamus’un dedesi olan Jehan de Saint-Remy, Anjou [. ]

Ünlü falcılar Jeane DIXON
Jeane Dixon, E. Cayce gibi çok önemli kehanetlerde bulunmuş bir medyumdur. Özellikle Amerika ve Batı’da çok iyi tanınan Dixon, yaşamı boyunca yeteneklerini insanlığın pozitif gelişimi yönünde kullanmış ender kişilerden biridir. 3 Ocak 1918 dogumlu Jeane Dixon, Los Angeles’de doğdu ve büyüdü. Babası ile annesi olan Frank ve Emma Pinckert, çocuklarını, Avrupa geleneklerine göre yetiştiren, Alman göçmenlerdi. [. ]

Ünlü falcılar Edgar CAYCE
18 Mart 1877′de Kentucky’de doğan, 3 Ocak 1945′de Virginia Beach’de hayata gözlerini yuman Edgar Cayce, fizik üstü evrenin bilgilerini, uyarılarını ve kehanetlerini insanlığa aktarma vazifesi ile bedenlenmiş, tüm yaşamını yalnızca başkalarına faydalı olmaya adamış ve bunun karşılığında asla herhangi bir maddi kazanç sağlamayı düşünmemiş (gereksinimi da olduğu halde) ender varlıklardan biridir. Kendisine sırların adamı, uyuyan [. ]

TAROT FALI HAKKINDA BİLGİLER

Tarot Falı Nedir?
Tarot Nedir? Ortaçağ sonlarında ortaya çıkmış bir kağıt oyunudur. Zamanla fal amaçlı olarak kullanılmaya başlanmıştır ve günümüze kadar popülerliğini korumuştur. Klasik iskambil kağıdı destesinin atası sayılır. Tarot kartlarına ilişkin ilk örnekler ortaçağ’ın ortalarına doğru, Haçlı seferlerinden hemen sonrasına rastlar. Bu yüzden Tarotun kökeni olarak genellikle Doğu Hristiyan dünyası gösterilirmektedir. Bu kısmen doğru olsa bile, Tarot’un [. ]

Tarot kartları gizemi
Tarot bakmanın getirecegi sıkıntılardan biride su olabilir; 6. Hissiniz gün geçtikçe güçlenecek ve gelisecek, bedensiz varlıklar tarafından rahatsız edilebilirsiniz. Bu durumun yaratacagı etkiler kişiye göre değişebilir. Ama yinede diğer boyuta açılan kanala veya paralel dünyalara yakınlasacaksınızdır. Tarot bakan her kişi bu ince sınıra yaklasmayabilir. Burada asıl belirtmek istedigim; Siz zaten kimi meziyetlere sahipsinizdir, tarot kartları [. ]

Tarot Falı Nasıl Bakılır?
Tabii güzel dekorlu, mistik objelerle süslü, ipek masa örtüsü, kimsenin el sürmedigi 10 yıllık tarot kartları ve masada yanan bir mumun olduğu odada tarot açmak keyiflidir. Ve sizin daha iyi konsantrasyon saglamanıza yardımcı olur. Fakat bu ayrıntılar hiçbir zaman sizin gelecegi görmeniz için yeterli degildir. Eger bu ayrıntılar ve gelecegi görme yetisi birlesirse çok keyifli [. ]

FAL ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kahve Falı
Kahve falı nedir? Kahve falına nasıl bakılır? Tercihen şekerli kahve olmalıdır, iyice kaynatıldıktan sonra geniş ağızlı dik fincanlara yavaş bir biçimde köpüklü olarak dökülür. Ancak fincandaki telve az ya da çok olur ise şekiller meydana gelemezler, telve şekillerin meydana gelmesine yetecek kadar bir miktarda olmalıdır, kısacası ne az, ne de çok olmalıdır. Kahve fincandan hep aynı [. ]

Remil nedir?
Remil nedir? Kum falı nedir? Remil falına nasıl bakılır? Kum manasına gelen reml sözcüğünden türeyen Remil falının kökenini İdris Peygamber, Danyal Peygamber zamanına kadar dayandığını söyleyenler çoğunluktadır. Bir ismi de kum falı olan Remil, ilk önceleri kumun üzerinde yapılan noktalara bakarak açılırdı, sonraları ise, bu fal için özel tahtalar yapıldı, [. ]

Kitap Falı
Buna Tefe’ül ve Kitap Açmak da denir. Osmanlı döneminde, daha ziyade okuryazarların başvurdukları bir tür faldır. İslam’da Tefe’ül bil-hayr, yani hayırla tefe’ül, kişiye azim ve gayret vereceği için caizdir diyenler vardır. Ama fala bakmak, baktırmak, bakıcıya başvurmak veya ne şekilde olursa olsun bir şeyi hayra yormamak kesinlikle yasaktır.

Tefe’ül herhangi bir şairin Divan’ından yapılabilir. Mesela, Hazret-i Mevlana’nın Mesnevi si, Divan-ı Kebir i; Hafız Şirazi’nin Divan-ı, Sadi’nin Gülüstan’ı; Ahmeddiye, Muhammediyye tefe’ül vasıtası olarak kullanılır. Bazı eski kitapların sayfa başlarında Arapça ya da Farsça:

Acele et, muvaffak olacaksın!
Bu işten çekinme!
Senin için ganimet var!
Düşmanından korun! gibi cümleler yazılıdır.

Söz konusu kitap açılır ve bu cümlelere göre hüküm çıkarılır. Tefe’ül şöyle yapılırmış: Niyet edilip Fatiha ve İhlas okunur. Sonra Besmele ile mesela, Mesnevi’den rastgele bir yer açılır. Sağ taraftaki ilk satır okunup, anlamına göre hüküm çıkarılır. Tefe’ül ün başka çeşitleri de vardır. Mesela, sabahleyin sokağa çıktıktan sonra karşılaşılan ilk tanıdık kişinin adının anlamı yorumlanır.

Ateş Falı
ATEŞ FALI Ateşe Bakmada denilen bu fal daha çok Orta Doğu ve Afrika’da yaygındır. Bu tür fala bakanlara göre; ateşe bakarak gelecek hakkında birtakım şeyler söylemek mümkündür. Bu tür falda, kor halindeki ateşi inceleyerek, görülen şekillerden anlam çıkarılmakta ve gelecekle ilgili şeyler söylenmektedir. Ancak, ateşe bakan herkesin geleceği göreceğini sanmak yanlıştır. Bunu [. ]

İskambil Falı
İskambil kağıtlarıyla fal bakmak yüzyıllardan beri rağbet gören bir usuldür. Ve nesilden nesle devredilen bir çok tarzları vardır. Kartomani adını taşıyan iskambil falında, fala tek başına bakmak uğursuzluk sayılır. Süje, yani falına bakılacak kimse, diğeri de bakıcı, yani geleceği okuyacak kimsedir. Kağıtları süje keser.

Fala başlamadan önce, bir kağıt süjeyi temsil amacıyla seçilir. Eğer süje esmer ise, kadınlar için maça kızı, erkekler için maça papazı, Kumral ise kadınlar için sinek kızı, erkekler için sinek papazı, Sarışın ise erkekler için karo papazı, kadınlar için karo kızı ve son olarak da Kumral saçlı, mavi veya yeşil gözlü ise, erkekler için kupa papazı, kadınlar için kupa kızı seçilir.

Bakla Falı
Bakla falı nedir? Nasıl bakılır? Bu falda baklanın sayısı kesin değildir. Çünkü, falcıya/bakıcıya göre değişir. Ama çoğunlukla “21 bakla” kullanılır. Ancak, falda başka şeyler de bulunur. Bunlar sevgili, murat, ve benzerlerini temsil eder. Bakla falına arka arkaya her gün bakılmaz. Arada 3 gün geçmesi şarttır.

El Falı
El falı nedir? El falına nasıl bakılır? Sevgili okuyucular, şimdi size el çizgilerinin okunması denilen ve insanı adeta gözler önüne seren sanattan bahsedeceğiz. Belki de şimdiye kadar gündelik hayatınızla çok meşgul olduğunuz için, elinizdeki çizgilerin anlamını öğrenmeyi merak etmemiş, ya da zaman ayırmamışsınızdır. Belki de hayat denilen çetin mücadelede elinizdeki [. ]

Domino Falı
Domino falı nedir? Domino falına nasıl bakılır? Bu fala çift / düzden başlayan ve altı / altıya değin sıra teşkil eden standart bir domino takımı ve de geleneksel yorumlama ile bakılır. Domino taşlarının noktalı olan yüzleri alt tarafa getirilecek şekilde iyice karıştırılır. Fal bakmak için bunların içerisinden bir adet taş [. ]

Çiçek Falı
Çiçek falı nedir? Çiçek falına nasıl bakılır? Her nesnede olduğu gibi çiçekler konusunda da insanların değişik tercihleri olmaktadır. Bu da her insanın kişiliklerinin birbirlerinden değişik olmasından kaynaklanmaktadır. İkız olan kardeşler de bile bu gibi farklılıklara rastlanmaktadır. Mesela, ikizlerden bir tanesi gülü sever iken, bir diğer olan ikizler karanfili sever ve [. ]

Güneş Falı
Sağ ele kurşun kalem alınır. ucu açık olan tarafı, şeklin merkezini gösterecek şekilde tutulur. Sonra, gözler yumulur. Arkadaşın, şekli kendi (şeklin) etrafında 3 kere çevirir. Sonra, gözler açılmadan, kalemi ileri – geri 3 kere hareket ettirilir, ardından da şeklin üstüne indirilir. Ve gözler açılır. Kalemin değdiği bölümdeki rakamın yorumu okunur.

* Bu işlem, üzerinden 42 gün geçmedikçe bir daha yapılmaz.

RAKAMLARIN YORUMU

1. Beklemediğin miktarda para alacaksın.
2. Çok değerli bir şey veya dost kazanacaksın.
3. Bir iş ilişkisinden çok iyi kazanç sağlayacaksın.
4. Para veya mücevherat kaybedeceksin.
5. Uzak bir akrabadan menfaat sağlayacaksın.
6. Hediye veya mücevherat alacaksın.
7. Bir şey kaybedip üzüleceksin ama, onu çok geçmeden bulacaksın.
8. Kazancında artış olacak.
9. Esrarengiz, gizemli bir şekilde kazancın artacak.
10. Kazancında azalma olacak.
11. Oldukça çok para kazanacaksın.
12. Planlarını değiştirmezsen, işlerin ters gidecek, önemli miktarda para kaybın olacak.

Duman Falı
Duman falı nedir? Duman falına nasıl bakılır? Antik çağdan kalma bir tür faldır. Bir tutam yasemin tohumu, kor halindeki ateşin üzerine atılır. Çıkan dumanın aldığı şekiller yorumlanır.

Çay Falı
Günümüzde çay falı, kahve falı ile oldukça büyük benzerlikler gösteren bir fal çeşididir. Bu falda da aynı kahve telvesi gibi, bardak veya fincan dibinde kalan çay artıklarının oluşturduğu semboller doğrultusunda yorumlanır. Tıpa tıp kahve falında olduğu şekilde, bardak veya fincan, bir tabak yardımı ile ters çevrilme şekli ile bakılır. Kahve falında uygulanan aynı işlemler ve şekiller bu fal için de geçerlidir.

Fakat çay falı, gerek halk arasında tutulmaması, gerek de bakılış yönünden insanlara çekici gelmemesi bakımından çok az kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde pek çok kişi böyle bir falın varlığından bile haberdar değildir. Gene de arada sırada kimi yerlerde bakıldığı olmaktadır.

Bulut Falı
Bulutlara bakma, çok eski çağlardan kalma bir yöntemdir. Eski Yunan’da Delfi’deki kahinler türlü şeylerden anlamlar çıkarır ve geleceği haber verirlerdi. Bu yöntemlerden biride bulutlara bakmaktı. Eski kahinler, gökyüzünde gördükleri Güneşi, Ayı, Yıldızları TANRI olarak kabul ederlerdi. Bulutlarda kutsaldı. Bulutların biçimleri, renkleri, parlaklık ve koyulukları türlü şekillerde yorumlanırdı. Günümüzde de bulutlara bakılarak havanın durumu söylenebilmektedir. Ama, bu yöntem biraz farklıdır.

Bulutlara bakarak tam bir sonuç çıkarabilecek kimsede geleceği sezme gücü olmalıdır. Böyle biri ateşe de, buluta da, suya da baksa, çeşitli şeyleri kolayca görebilir. Ancak, bulutlardan anlam çıkarmak için mutlaka olağanüstü bir medyum olmak gerekmez.

Bir niyet tutup bulutlara bakar ve onların şekillerini incelersiniz. Gözleriniz biraz alıştığı zaman, bulutların insanlara, eşyalara, çeşitli şeylere benzediğini fark eder ve kendinize göre sonuçlar çıkarırsınız. Ancak, bunu yapabilmek için de bulutları hiç olmazsa bir ay kadar sürekli olarak incelemek şarttır. Yani her gün yarım saat kadar bulutlara bakmalı ve onları şekillendirmeye alışmalısınız. Biraz medyumluk gücünüz varsa işiniz kolaylaşacaktır.

Ay Falı
Bu fala genellikle kısmeti çıkmamış, evlenememiş kızlar için bakılır. Evlenememiş kız, yanında güvendiği biri olduğu halde, Ay’ın 3-5 günlük olduğu gece, dışarıya, sessiz ve tenha bir yere çıkar. Arkadaşı, elindeki cep aynasını Ay’a doğru tutup, Ay’ın görüntüsünün aynaya yansımasını sağlar. Bu sırada, kısmeti çıkmamış kız, sürekli olarak Ay’ın aynadaki görüntüsüne bakar. Bu sırada yanında bulunan arkadaşı da sessizce bildiği duaları okur. Bir süre sonra, kızın kısmeti çıkacaksa, yani koca bulacaksa aynadaki Ay’ın yanından erkek yüzüne benzeyen bir gölgenin geçtiği görülür. Bu, o kızın kısmetinin çıkacağına işarettir. Kız evde kalacaksa, hiç bir şey görülmez veya insan yüzüne benzemeyen şekiller görülür.

Zar Falı
Zar falı nedir? Zar falına nasıl bakılır? 3 zar alınır. Fincanın içine konulup sallanır. Sonra, masanın üstüne atılır. Zarların üste gelen yüzlerindeki noktalar toplanarak bulunan sayının yorumu okunur. 1) Zarların biri veya hepsi masadan düşerse. Münakaşa edeceksin demektir. 2) Zarın biri, diğerinin ütüne gelirse; Hediye alacaksın demektir. 3) Sayıların yorumu [. ]

Yüzük Falı
Genellikle hamilelerin doğuracakları çocuğun cinsiyetini öğrenmek için yapılır. İşlemesiz, taşsız, sade bir alyansa 60 – 70 santim kadar ibrişim bağlanır. Hamile kadın sırtüstü yatar, karnı açılır yüzük karnı üzerinde sabit tutulur. Yüzük sağa – sola hareket ederse, doğacak çocuk erkek, daire çiziyorsa kız olacak demektir.

BAŞKA BİR YÜZÜK FALI

Antik Yunan’da da yüzükle fala bakılırmış. Su dolu bir tasın etrafına Alfabe’deki harflerin hepsi belli aralıklarla yazılır. sonra ibrişimle bağlı yüzük, kabın üstünde harflere dokunacak mesafede tutulur. Niyet edilir. Yüzük sallanır. Çarptığı harfler sırası ile not edilir. Harflerin birleştirilmesi ile alınan mesaj ortaya çıkar.

Yonca Falı
Yonca falı nedir? Yonca falına nasıl bakılır? Aşağıdaki şekil masanın üzerine konulur. Sonra sağ ele, uzunca bir kurşun kalem alınır. Ucu açık kısmı, 4 yonca yaprağının ortasına gelecek şekilde tutulur. Sonra, gözler yumulur; kalem, büyük daireler çizecek şekilde birkaç kere çevrilir. Bu işlem yapılırken, yüksek sesle: Şanslı yoncalar yanıt verin bana, [. ]

Yaprak Falı
1 tane yaş incir yaprağı alınır, falına bakılacak olan, adını ve sorusunu yaprağı zedelemeden dikiş iğnesi ile üzerine yazar. Sonra yere bırakır. Rüzgar yaprağı kımıldatmaz ise yanıt “Olumlu” sayılır.

Tesbih Falı
99′luk tesbihin püskülünden tutulur. Niyet edilir. şu, şu işim olacaksa, tesbih, ileri geri hızlı sallansın! denir. Sonra üç İhlas, 1 Fatiha okunup bütün ölmüşlerin ruhlarına bağışlanır. Tesbihi tutan elin kolu, dirsekten kıvrılarak ve hiç bir yere temas ettirilmeden tutulur. Tesbih sallanırsa, dilek olacak demektir.

Su Falı
Su falının birkaç çeşidi vardır. Herkesin uygulayabileceği su falı şudur: Bir tas su ya da bir bardak su doldurulur. Suyu, falına bakacak kimsenin doldurması şarttır. Sonra sessiz, sakin ve fazla ışık olmayan bir yerde oturulur. Niyet edilir. Mesela, İşe gireceksem, suyun içinde Ay doğsun! denir. Sonra, dikkatle mümkün olduğu kadar göz kırpmadan suyun içine bakılır. Bir süre sonra suyun içinde şekiller belirir.
Suya bakan ne kadar iyi konsantre olmuşsa, o kadar kısa sürede görür.

Sigara Falı
İki türlü sigara falı vardır:
1. Sigara izmariti falı
Önce bir sigara içilir; ancak, filtrenin üstünden bir parmak kala söndürülür. Sonra filtresi koparılıp, dilek tutulur. Dilek, genellikle evlenilecek erkeğin adının baş harfini öğrenmektir. Sonra, izmarit, sağ el parmakları arasında sağa – sola doğru birkaç kere çevrilir. Bu sırada tütün kıymıklarının oluşturdukları şekillerden benzetme yapılarak harf bulunur.
2. Sigara falı
Önce niyet edilir. Sonra bir sigara yakılır. Birkaç nefes çektikten sonra Sigara ağız yumularak yavaş yavaş yukarı doğru üflenir. Sigaranın aldığı şekilden benzetme yapılarak evlenilecek kişinin adının baş harfi belirlenir.

Papatya Falı
Seviyor, sevmiyor; geçiyorum, kalıyorum diyerek papatyanın yaprakları koparılarak bakılan papatya falı eskiden özellikle gençler ve öğrenciler arasında yaygındı. Saplı bir papatya koparılır. Sonra dilek tutulur. Mesela, X beni seviyor mu? denir.

Sonra, seviyor denilerek bir tane, sevmiyor denilerek bir tane koparılır. Yapraklar bitinceye kadar devam edilir. En son koparılan yaprak ne diyorsa, ona göre karar verilir.

Nokta Falı
Nokta falı bakmak için sessiz bir yerde masa başına oturulur, masanın üstüne temiz bir kağıt konulur, elde kalem olduğu halde niyet tutulur. Sonra, bir süre hiçbir şey düşünmeyin. Rahatlayın, gevşeyin. Bütün dikkatinizi kağıdın üzerine toplayın. Kalemi, kağıdın üzerinde bir süre tutun. Konsantre olun ve saymadan alt alta üç sıra halinde nokta koyun. Sonra bu sıraları üst sıradan başlayarak, soldan sağa doğru sekizer sekizer ayırın. Son satırda arta kalan noktalar sayılır ve bu rakamın yorumu okunur.

Örnek:

……. / ……. / …….
. / ……. / ….
…. / ……. / …

NOKTALARDAN BULUNAN RAKAMLARIN YORUMU

1. Niyetiniz istediğiniz gibi gerçekleşecek.
2. Niyetinizin olması şüpheli. Zaten tuttuğunuz niyetten size hayır yok.
3. Niyetiniz er geç olacak. Bu işte hayır var.
4. Sabredin. Azimle çalışırsanız niyetiniz gerçekleşecek.
5. Sıkıntıdan kurtulacaksınız. Şansınız açılacak, hemen hemen her isteğiniz gerçekleşecek.
6. Niyetiniz istediğiniz gibi olacak. Bütün işleriniz olumlu yönde gelişecek.
7. Niyetiniz olacak. Bu işte hayır var. Ancak, azimle çalışmanız şart.
8. Niyetiniz gerçekleşmeyecek. Zaten bu işte hayır yok.

Nohut Falı
Nohut falı nedir? Nohut falına nasıl bakılır? Sadece kendinizi tutarak bu falı açmazsınız. Çünkü sağ taraf daima başkasını, sol taraf sizi temsil eder. Yani bu falla sevgilinizle olan ilişkinizi ve iş hayatınızdaki durumunuza bakabilirsiniz. 41 tane nohut alınır. Masanın üstüne konulur. Niyet edip 2 parçaya bölünür. Sağ taraf, niyetinizdir. Fala [. ]

Kemik Falı
Kemik falı bakmak için hayvanların aşık kemiği kullanılır. Aşık kemiği hayvanın ayak bileğinde bulunan kemiklerden hareketli olanıdır. kemik falı konusu çok eskilere dayana bir işlemdir ve bu faldan Homeros, İlyada da bahseder. Kemik falı bakmak amacıyla niyet edilir, aşık kemiği yere atılır. Cuk oturursa / dik durursa niyet gerçekleşecek demektir. Tersi durumda niyetin gerçekleşmeyeceği rivayet edilir. Herhangi bir temeli olmayan bu fal türü bazı yörelerde eskiden oyun olarak oynanırdı ancak bilgisayarların yaygınlaşmasıyla çocukların oyunları da değişmiş olup, neredeyse artık unutulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir