Fal nedir?

Fal nedir? Fal hakkında bilgiler

Fal, en basit anlam olarak duyular dışı bir sezgi yoluyla, geleceği tahmin etme yöntemi olarak açıklanabilir. Fala en ilkel kabilelerden en gelişmiş uygarlıklara kadar her toplumda rastlamak mümkün olmuştur. Çünkü insanlar için geleceği öğrenme isteği dayanılmaz bir istek halinde vardır. Bazı insanlar bu isteğini bastırıp – gizli tutarken bazıları tamamen dışa vurmakta, akla-hayale gelmeyecek şeyler yapabilmektedirler. ( Örneğin Napolyon, falcısının önerisiyle ismindeki harflerde değişilik yapmıştır )

Dilimizde yaygın olarak kullanılan fal, Arapça kökenli bir sözcüktür ve Türkçe karşılığı önsezi’dir. Tahminde bulunan kişiye her çağda, her toplumda farklı isimler verilmiştir. Bu isimlerden dilimizde en yaygın olarak yerleşmiş olanı kahin (erkek), kahine (kadın) ve falcıdır. Kahin sözcüğünün anlamı, gaipten haber veren ve Tanrı habercisidir.

Ruhsal alem, beş duyumuzun algı sınırlarının üzerinde bulunan ve çok daha ince vibrasyonlardan oluşan, fizik kanunların dışındaki kanunlara tabi olan bir boyuttur ve insan her an bu boyutla iç içe yaşamaktadır.

Duyular dışı yeteneklere sahip olan kişilere genel anlamda medyum adı verilmiştir. Özel yeteneklere sahip olan medyum tabiatlı kişiler, ruhsal alem veya ruhsal boyutun varlıklarıyla iletişim kurabilmektedirler. Alınan bilgiler, insanın günlük yaşamı içerisinde duyular kanalıyla algılayamadığı, fakat özel şuur durumları içerisinde uzanabildiği farklı boyutlardan ve bu boyutlarda varlığını sürdüren yüksek deneyimlere sahip, insanların gelişimlerinden sorumlu idareci ruhsal varlıklardan alınan ruhsal tebliğlerdir.

Kehanetler büyük bir buz dağının su üstünde görünen küçücük bir bölümü gibidir. Asıl önemli olan suyun altındaki görünmeyen kısmıdır.

Fala Duyulan İlginin Temeli

Günümüzde bile gelecekte nelerin olacağı birey, toplum ve dünya insanlığı olarak herkesin ilgi duyduğu, merak ettiği bir konudur. Geleceği tahmine duyulan ilginin temelinde, insanın geleceğe karşı zayıf ve bilinçsiz durumda bulunmasından ötürü, yaşama karşı daha bilgili olarak direnebilmek, kendini emniyete almak, arzularının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek, aşırı derecede eş koşulan hedeflerin gerçekleşmeme durumunda hayal kırıklıkları yaşamamak ve kaderinin ne olduğunu bilmek isteği yatmaktadır.

Gelecek Tahmin Türleri

Dünyada binden fazla bilinen fala bakma ( geleceği tahmin ) yöntemi vardır. Toplumumuzda bilinen fal çeşitleri kahve falı, tarot falı, bakla falı, dudak falı, çay falı gibi fal çeşitleridir. Dikkat edilmesi gereken ise falın çeşidinden çok bakan kişinin niyeti ve ruhani gücüdür.

Ev toplantılarında ve arkadaş aralarında bakılan fallar eğlencelik olmaktan öteye gidemedikleri gibi kimi fal cafelerde bu işi biliyorum iddiasında olanların yanlış yorum ve yönlendirmelerden dolayı pek çok kişi manevi bir boşluk içine düşmektedir.

Kehanetler akılsal ve sezgisel olmak üzere başlıca iki bölüme ayrılır.

Akılsal kehanetlerin başlıcaları
* astroloji,
* el falı (şiromansi),
* i-ching,
* kahve falı,
* numeroloji,
* Tarot,
* yazıyı inceleme (grafoloji),
* yüz hatlarını inceleme (fizyonomansi) olarak sayılabilir.

Sezgisel olanlar asıl kehanetleri teşkil ederler. Bunlar duygu olarak, fikir ve zihni aniden aydınlatan önceden biliş (prekognisyon) şeklinde ifade edilmektedir. Bu bir medyumluk türüdür ve burada herhangi bir biçimde aklı kullanma ve mantık yürütme söz konusu değildir. Bu gibi kehanetlerden bazıları akla ters düştüğü için zihin tarafından reddedilse bile yine de gerçekleşmektedir.

Sezgi ve duru görü, kehanetin esasını oluşturmaktadır.
* Haberci rüyalar,
* vizyonlar,
* gelecekte olacakları bilme (premonisyon) bu gruba girerler.

Akılsal yöntemlerle kehanette bulunanların çoğunda, kullandıkları yöntemlerin de etkisiyle sezgiler açılabilir, duru görü yeteneği gelişebilir. Kişi astroloji, el falı, grafoloji, tarot, jeomansi, vb. herhangi bir yöntemle geleceği öğrenmeye çalışıyor olabilir. Ancak şayet önünde çizmiş olduğu horoskop, incelediği yazının ya da avuç içi çizgilerinin formu, açmış olduğu kartın üzerindeki sembolik resim ya da toprak üzerindeki o şekiller, kendisi için bir konsantrasyon vasıtası oluyor ve bir zaman-mekan ötesine taşma hali meydana getiriyorsa (örneğin Nostradamus böyle transa girerdi) o zaman kişi gerçek kehanetle meşgul oluyor demektir.

Geleceği tahmin
Parapsikolog Hunter MACKINTOSH’a göre gelecek şimdi’de mevcut! İçinde bulunduğumuz zamanı geçmişimiz tarafından belirlenmiş olarak düşünürüz, çünkü zamanımıza kadar gelen olayların akışını izleyebiliriz. Fakat sebep-sonuç bağıntısını o andan itibaren geleceğe kadar sürdüremeyiz. Yine de geleceğe ait olayların önceden kesin olarak bilinmesine dair elimizde örnekler bulunmaktadır.

Eski toplumlarda falcılık
Eski çağlarda başvurulan kehanetlerde, zaman zaman, tüm bir ulusun geleceğini öğrenme endişesi de bulunurdu. O çağlarda kahinlerin, falcıların sayısı oldukça fazlaydı. Yüksek sınıfa mensup olanlar ve ülkeyi yönetenlerin de özel falcıları kahinleri bulunurdu. Görücülerin ve kahinlerin yanı sıra aşağı seviyeden kahinler de vardı ve bunlar, halkın önem verdiği her türden işareti yorumlamak gibi bir mesleğe sahiptiler. Bunların çeşitli garip yöntemleri vardı ve bu tip aşağı seviyeden kehanet yöntemlerinde göksel bir ilhamın payı yoktu.

Ünlü kahinler
NostradamusNostradamus ya da gerçek ismiyle Michel de Nostre Dame 14 Aralık 1503 tarihinde, Avignon ile Arles arasında yer alan Saint – Remy de Provence’da dünyaya geldi. Doğduğu ev halen görülebilir durumdadır. Babası Jaume de Nostre Dame bir noterdi ve çocukluk arkadaşı olan Reyniére de Saint-Remy ile evlenmişti. Nostradamus’un dedesi olan Jehan de Saint-Remy, Anjou kralı René’nin doktoruydu.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir