Hakkımızda

Modern Rüya Tabirleri Sitesi Hakkında

Bu sitenin kurucusu Ruhi Karabey 1961 yılında doğmuştur. 15 yaşından itibaren hem çalışıp hem okuyarak Elektrik Mühendisliği (Yıldız Teknik Ünv.) eğitimi almış, ardından İşletme Masteri (İstanbul Ünv.) yapmıştır. Bazı büyük şirketler ve holdinglerde geçen 29 yıllık yöneticilik yaşamından sonra emekli olmuş ve arkadaşlarının desteği ile bu siteyi kurmuştur. Çocukluğunda Allah tarafından kendisine verilen bazı özel yeteneklerin farkına varmış ve kayıpların yerini görmek, gizli bazı olayları hissetmek gibi geçmişte yaşananları bilme yeteneklerini hayırlı işlerde kullanmıştır.

Bu yetenek 12 yaşlarında kaybolmuştur. Ortaokul, lise ve üniversite yıllarında ise yeni bir yeteneğini keşfetmiş, bir şeyi Allah’tan canı gönülden istediğinde bu isteğinin gerçekleştiğini anlamış ve Allah’tan sadece kendisine eğitim yaşamında yardım etmesini istemiş, bunun sonunda eğitim yaşamı boyunca sınavlarda çıkacak tüm soruları önceden rüyasında görerek eğitim yaşamı boyunca üstün başarılar elde etmiştir. Kendisine emredilen bunları kimseye söylememe emri yüzünden hiç kimseye okul yaşamı boyunca bahsetmemiştir.

Ortaokul yıllarından beri ders kitapları yanı sıra astroloji, felsefe, psikoloji, bilim kurgu kitaplarına merak sarmış ve binlerce kitap okumuştur. 2007 yılında konuda uzman arkadaşlarının desteği ile ruyabul.com sitesini kurmuş ve birikimlerini site üzerinden paylaşmaktadır.

Rüya çeşitleri nelerdir?

Rüyaları anlamlandırma konusunda uzmanlar henüz rüya nedir? neden görülür? rüyaların anlamı hakkında tam olarak anlaşamamış, bu konunun yanıtı tam olarak verilememiş iken görülen semboller, değişik kültür grupları ve dinlere göre aşağıdaki şekillerde, genel gruplar halinde incelenmektedir. Batı dünyasında “rüyalar, rüyayı gören insanın o anki ruh halinin yansımasıdır” açıklaması en çok kabul gören tanımdır.

Psikiyatri bazlı gruplama

Birinci tür zihnin yorgun olduğu durumlardaki görülen semboller.
İkinci tür korkutucu, dehşet verici, kabus veya karabasan denilen simgeler.
Üçüncü tür olduğu gibi günlük yaşamda gerçekleşen rüyalardır.
Dördüncü tür en sık görülen çeşittir. Bu rüyalar yorumlanabilir, değerli olanlardır.
Beşinci tür rüyanı içinde görülen rüyalardır, çoğu zaman olduğu gibi çıkarlar.
Altıncı tür en ilginç olanlardır, tekrarlanan rüyadır.

Felsefi temelli gruplama

Basit rüyalar bu gruptakiler alelade bir uykuda, herkesin görebileceği türdür.
Canlı rüyalar sinirler rahatsızken görülürler, umumiyetle nahoş olan çeşittir. Temsili içerik olarak cin, peri, aşk, sevda ile karışık ve şehevi olup, ender görülürler.
Hissi rüyalar açık bir suretle hatırlanmamakla beraber, bunlardan bazıları ikaz edici bir mahiyettedir.
İlginç rüyalar havada uçmak, suda yüzmek gibi hoş aynı zamanda latif olaylardan ibarettir.

Dini esaslı gruplamalar

Rahmani olanlar meleklerin, insanın uykusu sırasında bedeninden geçici olarak ayrılan ruhuna gösterdikleri olaylardır.
Şeytani olanlar cinlerin, şeytanların gösterdikleri çeşittir.

Ruyabul.Com sitesinde rüyaların açıklamaları 3 ana başlıkta incelenmektedir.
1.Rüya sözlüğü; ilgili kelimeler alfabetik dizinde yorumlanmaktadır.
2.Temel rüya tabirleri; hemen herkes tarafından yaşamları boyunca en az bir kez gördükleri uçmak, düşmek, sevgili, doğum gibi temel rüyalar.
3.Özel rüya yorumları; ziyaretçiler ile üyelerimizin yazdıkları rüyalar ücretsiz olarak bu bölümde yayınlanıp, açıklaması yapılmaktadır.

Doğru, değerli rüyalar aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak yorumlanmalıdır.
* Rüyayı gören kişinin yaşı, cinsiyeti, mesleği, medeni hali, sosyal statüsü, eğitim seviyesi, ekonomik durumu * Rüyanın görülmüş olduğu bölge, ülke, şehir, mahalle
* Rüyalarınızın görüldüğü zaman : sabah, öğle, ikindi, akşam, gece ya da bunların arası.
* Anahtar kelimenin bulunması. Rüyalarınızda pek çok olay geçebilir, bu olaylar içinde can alıcı unsurları tespit etmek lazımdır.

Rüyanızın yorumu, özellikle zaman ve mekana çok bağlıdır. Aynısı farklı yerlerde, farklı zamanlarda görülebilir, anlamı, verdiği mesaj farklı olabilir. Öte yandan aynı yansıma değişik kişiler tarafından görebilir, fakat yorumu farklı olacaktır. Yorum, özünde aynı olsa da özelde farklı açıklanacaktır. Bazen başka insanlar hakkında rüyalar görebiliriz, bizi ilgilendirmeyen belkide hiç tanımadığımız biri hakkında gördüğümüz, bizi değilse bile başkasını ilgilendirebilir. Açıklaması yapılırken tarafsız olmak ilk şarttır. Duygusallığa kapılmadan, karamsar olmadan, rüyayı tek bir açıdan değil her şeyiyle birlikte inceleyerek yorumlamalıdır. Rüyada renkler de oldukça önem taşır.

Günümüzde en fazla kabul gören rüya tanımı, rüyanın metafizik bir olay olduğu, insanın iç dünyasının yansıması, zaman ötesi özellikleriyle bilinçaltında şekle bürünmesi durumudur. Terimlerin dini tabirleri, felsefi yorumları, bilimsel açıklaması Dünya üzerinde zamana, mekana, topluma ve dine göre önemli farklılıklar göstermektedir. Özellikle Rüyaların İslami tabirleri yakın zamana kadar tüm rüyaları dini konular ile açıklamaya çalışmıştır. İslama göre rüya tabirleri konusunda diyanet rüya tabirleri, dini rüya tabiri referansı olmuştur. Rüyaların sözlüğü, Rüyanın açıklaması, Rüyaları yorumlama, Rüya tabirleri, Rüyaların anlamı benzeri konularda İngilizce kaynaklar Dream descriptions, Dream dictionary, Dream interpreter kelimeleriyle aranabilir.

Lütfen dikkat; rüya nedir?, çeşitleri nelerdir?, rüyanın önemi nedir?, rüya görmenin aşamaları nelerdir?, rüyalar hakkında ilginç bilgiler, rüya ne zaman görülür?, rüyaların gerçekleşme süresi nedir?, rüya yorumu nedir?, göz dalması nedir?, dini rüya tabirleri, uyanık iken görülen rüyalar, ortak rüyalar, büyük gelişmeler yaratan rüyalar, destan rüyaları, sinyal rüyaları, peygamber rüyaları, tedavi edici rüyalar, göz dalması ve rüya ilişkisi, vakitsiz uyanma rüyaları, berrak rüyalar, korkulu rüyalar, tekrarlanan rüyalar, hatırlanması kolay rüyalar, rüyaları hatırlamak neden önemlidir?, kabus nedir?, gece terörü nedir?, karabasan nedir?, kuranda rüya, bebek rüyaları, meşhur rüyalar, rüyalar hakkında bilimsel gerçekler, rüya konusunda ilginç sözler, rüyalar hakkında önemli sözler konularında ilginizi çekecek açıklamalara rüyalar hakkında sayfasından ulaşabilirsiniz.