Medyum Ve Medyumluk

Medyum, Medyumluk Hakkında Bilgiler

Medyum öbür dünya ile ilişki kurabilen, telepatik gücü kuvvetli olan kişilerdir. ilişkiye geçmeden önce kendilerini genellikle trans haline getirirler. Bir kısmı bilimsel çatışmalara da katılarak olayın araştırılmasına yardımcı olurken, önemli bir kısmı da bu konuda çok açık olmamayı tercih etmektedir. Bazı isimler dünyaca tanınmıştır, birçok kişi sevdikleri ile bağlantı kurabilmek için onların kapısını aşındırmıştır.

Medyum Nedir?

Medyum Hakkında Medyum terimi spirit sözlüklerde “dünyadaki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarak onlardan aldıkları tesirleri çeşitli tezahürler halinde dünyaya yansıtan, psişik bakımdan duyarlı (hassas) kimselere (zihinsel medyumlar) veya herhangi bir ruhsal irtibat söz konusu olmaksızın paranormal fenomenler ortaya koyabilen özel yeteneklere sahip kimselere (fiziksel medyumlar) verilen ad” olarak tanımlanır.

Medyumun Özellikleri

Tarih boyunca pek çok kültürde medyumlar ve medyumluk iddiaları görülmüştür, bunların çoğu dinsel ve şamanist biçimlerdedir. Örneğin, eski Hint dinsel yazıtlarında medyumluğun meditasyon ve disiplinle öğrenilebilen bir ‘siddhis’ ustalığı olduğu yazılıyordu. Franz Anton Mesmer’in döneminde, bir tür trans durumuna geçen (günümüzün hipnozu gibi) geçen insanların davranışlarında medyumluk davranışlarının gözlemlendiği bildirilmiştir.

Medyumlar ve Ektoplazma
Trans hali sırasında Medyumlarin vücutlarından, genellikle ağız, burun, kulak gibi organlarından çıkabilip havada yayılan, kimi zaman gözle görülebilen ve elle dokunulabilen, amorf, seyyal maddelere verilen ad. Grekçe’deki ektos (dışında) ve plasma (yaratılmış, benzeyen) sözcüklerinden türetilen terim, Fransız fizyolog Charles Richet tarafından ortaya atılmıştır.

Medyum Hakkında Bilgiler
Medyum terimi spirit sözlüklerde dünyadaki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarak onlardan aldıkları tesirleri çeşitli tezahürler halinde dünyaya yansıtan, psişik bakımdan duyarlı ( hassas ) kimselere ( zihinsel medyumlar ) veya herhangi bir ruhsal irtibat söz konusu olmaksızın paranormal fenomenler ortaya koyabilen özel yeteneklere sahip kimselere ( fiziksel medyumlar ) verilen ad olarak tanımlanır.

Medyumun enerjisi
Medyumun enerjisi fizik bedenden dışarı taştığı zaman, şifacı medyumluk, darbeci medyumluk ( tiptoloji ) , En son olarak, çok zor bir medyumluk olan Materyalizasyon medyumluğu da bu alana girer. Araştırıcı, ya da medyum kişilerin arınmış olması ( şehvet düşkünlüğü, cahillik, kibir, gibi negatif enerji düzeyine düşmemesi ) gerekir.

İnsanın fizik ve ruh yönü
İnsan sadece fizik yapıya sahip bir beden değildir. Aynı zamanda ruhsal yönü olan bir varlık olması nedeniyle bir çok beden içerir. Bunlar en incesinden en yoğununa kadar bir diziliş sürdürür. Bu bedenlere astral bedenler denir. Ruhsal güç, maddi boyuta hakim olduğu için, madde onun enerjisine karşı koyamaz ve birden dağılır.

Medyumun amacı nedir
Medyumun asıl amacı, geçmişte yaşayan insanların ruhlarıyla, bağlantı sağlamak ve onlarla diyalog kurmaktır. ( Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus, bağlantı kurulan ölen kişinin ruhu değil, cin olmasıdır. ) Genelde, acılı insanların vicdanlarını rahatlatmak, huzura kavuşturmak, ölen insanların bildikleri bilgilere ulaşmak, yaygın olmasa da, cinayet gibi davalarda, cinayetin kim tarafından işlenildiğinin, öğrenilmesi için seanslar düzenlenmektedir.

Trans yöntemi
Medyum trans yöntemini kullanır. Trans yoğunluğunu vererek, beyin enerjisiyle düşündüğü konuya odaklanarak, karşındaki kişi veya nesnenin gizemli halini anlamaya çalışmasıdır. Medyum; transa geçtiğinde, hissettiği negatif enerjiyi, yok etmek için, mistik güçten aldığı pozitif enerjiyi, kendi enerjisine katarak, karşısındaki kişinin veya nesnenin negatif enerjisini kontrol altına almak için gerekli çalışmaları yapar.

Düşünceleri uzağa aktarmak
İnsan vücudunun anten vazifesi görebileceğini ve vücudun düşüncelerini bir antenle binlerce kilometre uzaklara kadar gönderebilecek derecede kuvvetli elektrik akımları yaydığı, dün, Rus ve Amerikan bilginleri tarafından açıklanmıştır. Moskova`daki Popov Radyo elektronik ve Muhabere Çalışmaları Enstitüsü bilginlerinden Prof. M. Kogan 1966-1967 yıllarında yapılan denemelerden çıkartılan sonuçlara göre, zirveleri arasında 25-1000 kilometre arasında mesafe bulunan son derece

Perisperi nedir
Perisperi ( Ruhu hayvanî ) Yapısı henüz bugünkü ilmin tesbit edemediği dalgalardan oluşmuştur. Ancak bu sahada vazifeli olanların bir süre çalışması sonucu, perisperinin, yani dalga bedenin yapısını tesbit etmeleri hiç de güç olmayacaktır. İnsan bölümünde açıkladığımız, insandaki dalga bedenle aynı özelliklere sahiptir. Ayrıca, beden gibi, bir şeye bürünmüş değildir; bedenin fonksiyonlarını da perisperi yüklenmektedir.

Ruh çağırma nedir
Bütün ruh çağırma (!) dalaverelerinin kökünde eskilerin Hüddam ilmi, halkın da cin`cilik dediği mesele yatmaktadır. Bilhassa eskilerin ve Anadolu halkının yakından bildiği bu konu şöyledir: Bazı tesbih veya duaların birer HADİMİ yani hizmetlisi – görevlisi vardır. Eğer bir kişi oturup, o kelimeyi veya duayı adedince okur, sonra da karşısına dikilen cinden, o an için korkmadan

Temporal lob aktivitesi Beyinde yer alan temporal loblardaki elektriksel aktiviteye verilen isimdir. Genel olarak normal dışı hissedişler, zaman kaymaları veya kayıpları ve halüsinasyonlarla bütünleştirilir. Bazı uzmanlara göre de normal ötesi deneyimlere, doğa ötesi görünümlere ve uzaylılarca kaçırılma sanrılarına neden olmaktadır

“Medyum Ve Medyumluk” için bir yanıt

Bu aksam çok ilginç bir rüya gördüm. Medyum gibi adamın biri ile rüyada yolda tartışıyoruz. Adam daha sonra beni takip ediyor, tartışırken ben adamı yüksek bir kattan ayağına bir şey bağlayarak aşağıya attım. Adam gecenin sabahında bir şey olmadan evimin oralarda dolanıp yürüdü yanıma gelip bir şey olmamış gibi davrandı, hatta bana çok iyi davrandı, bende adama üzgün olduğumu ona her konuda yardımcı olacağımı söyledim. O da ok dedi. Böyle tuhaf bir rüya sabaha karşı hayırlara yora inşallah. Cevaplarsanız çok sevinirim, iyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir