Metafizik

Parapsikoloji nedir?
Parapsikoloji, klinik bulgularla ölçümlenebilen psişik fenomenlerin dışında kalan alan üzerinde araştırma yapan bir bilim dalıdır.
Günümüz Parapsikolojisi, modern psikoloji ve modern tıbbın verileriyle, doğu bilgeliğinin verileri arasinda köprü olusturan bağımsız bir bilim dalıdır.

Reankarnasyon nedir? Yeniden doğuş.
Tekrardoğuş, özellikle günümüzde, çok ilginç bir konuma gelmiştir. Buna inananların sayısıda gün geçtikçe artmaktadır. Öyleyse ilk önce “Tekrardoğuş nedir?”, “Tekrardoğuşa inanmalı mıyız?” sorularının yanıtlarını bulmaya çalışalım.
Tekrardoğuş bir tekrar doğuş yasasıdır. Bir an bu yasayı kabul etmediğimizi düşünelim ve hep birlik te şöyle bir yaklaşımda bulunalım Bireylerin dünyaya farklı yörelerde, farklı olabilirliklerle doğuşunu herhalde siz de incelemişsinizdir.

Telepati nedir?
Telepati, düşünceler arasında doğrudan doğruya bağlantı kurulması, iki zihin veya ruh arasında imaj, fikir, sembol tarzında ortaya çıkan etki alışverişidir. Bilinen duyular, ya da herhangi bir araç kullanmaksızın, her türden düşünce ve duygunun zihinden zihine gönderilip, alınması tarzında yapılan bir haberleşmedir.
Telepatiyi, ünlü metapsişikçi ve spirit araştırmacısı J. L’homme’nun ağzından şöyle tarif edebiliriz:.

MetafizikTelekinezi nedir?
Telekinezi ya da kısaca TK, maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapma olarak tanımlanır.
Telekinezi terimi Yunanca “uzak” anlamındaki “tele” sözcüğü ile “hareket” anlamındaki “kinesis” sözcüklerinden türetilmiş olup, metapsişikçilerce “fiziksel medyumluk yeteneğine sahip bir insan tarafından eşyaların el veya bilinen diğer araçların yardımı olmaksızın uzaktan hareket ettirilebilmesi paranormal olayı”nı adlandırmak üzere kullanılmaktadır. Parapsikologlar bu olayı psikokinezi kapsamında ele alırlar. Bir başka deyişle, telekinezi terimi daha çok metapsişikçiler tarafından kullanılmaktadır parapsikologlar ise psikokinezi terimini tercih ederler.

Metapsişik nedir?
“Metafizik” terimiyle karıştırılmaması gereken “metapsişik” terimi, “insanın olağan ruhsal fenomenlerini aşan, henüz yeterince açıklanamayan, insanın birtakım bilinmeyen yetenekleriyle oluşturduğu tüm paranormal olayları konu alan araştırma alanı” olarak tanımlanır. “`Bedene bağlı ruh`a ait” anlamındaki “psişik” sözcüğü ile “ötesinde” anlamındaki “meta” sözcüklerinden türetilen metapsişik terimi ilk kez 1905’te Paris Tıp Fakültesi fizyoloji profesörü Charles Richet tarafından kullanılmıştır.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir