Kategoriler
Metafizik

Metapsişik

Metapsişik nedir?

Metafizik terimiyle karıştırılmaması gereken metapsişik terimi, insanın olağan ruhsal fenomenlerini aşan, henüz yeterince açıklanamayan, insanın birtakım bilinmeyen yetenekleriyle oluşturduğu tüm paranormal olayları konu alan araştırma alanı olarak tanımlanır.

Bedene bağlı ruha ait anlamındaki psişik sözcüğü ile ötesinde anlamındaki meta sözcüklerinden türetilen metapsişik terimi ilk kez 1905’te Paris Tıp Fakültesi fizyoloji profesörü Charles Richet tarafından kullanılmıştır.

Terim hem isim hem sıfat olarak kullanılmaktadır. Metapsişik, günümüzde parapsikolojinin kapsamı alanına giren konuları parapsikoloji terimi ortaya atılmadan önce ele almış olduğundan, parapsikolojinin öncüsü olarak da kabul edilir. Fakat parapsikologların çoğunun paranormal fenomenlerde ruhun varlığının sözkonusu olmadığını ileri sürmelerine karşın, metapsişikçilerin hepsi de bu fenomenlerde kaynağın bedenli veya bedensiz bir ruh olduğunu kabul etmişlerdir. Bu yüzden kimileri parapsikoloji terimi yerine parapsişik ya da metapsişik terimini kullanmayı tercih ederler.

Metapsişik terimler :
Aparisyon
Apor
Aspor
Şuur projeksiyonu
Bilokasyon
Biyoaktinik
Darbeler
Dedublüman
Demateryalizasyon
Dermo-optik
Durugörü
Duruişiti
Duyarlığın dışarılaşması
Düşünce aktarımı
Düşünce okuma
Eflüv
Eflüvyoğrafi
Ektoplazma
Ekminezi
Elongasyon
Etken
Fakülte (psişik yetenek)
Fantom
Glosolali
İdeoplasti
Kriptoskopi
Ksenoglosi
Levitasyon veya yükselinim, insan ya da hayvan vücudunun veya özgül ağırlık olarak havadan daha ağır nesnelerin görünür herhangi bir fiziksel etkenin yardımı olmadan havaya kaldırılması, havada asılı kalması veya havada gezinmesi fenomenlerine verilen addır.
Medyumluk
Mumyalama (manyetik dondurulma)
Postkognisyon
Prekognisyon
Psikometri
Psişik cerrahlık
Radyestezi
Renkli cam etkisi
Telekinezi
Telepati
Trans
Transfigürasyon
Uzaktan hipnotizma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir