Kategoriler
Korku Rüyaları

Rüyada Cihat Görmek

Rüyada cihat görmek neye işarettir?

Rüyada cihat görmekRüyamda üçüncü dünya savaşının çıktığını gördüm ancak bu savaş Müslümanlar ile diğerleri arasındaydı. Amerika ile Rusya aralarında anlaşmışlar ve dünyadaki tüm Müslümanları yok etmeye karar vermişler, önce Suriye’yi ve diğer Ortadoğu ülkelerini işgal etmişler, tüm camileri yıkmışlar bunun karşılığında tüm İslam ülkeleri birleşip cihat ilan etmişler ve her yer savaşla kaynıyordu.

Bende cihada katılmışım, düşman askerleri İstanbul’a kadar yaklaşmışlar, sonuna kadar savaşıyoruz, o sırada vuruldum, kısa bir süre sonra üzerime bir titreme geldi, nefes alamaz oldum, hiç nefes alamıyorum  bir şey boğazımı sıkıyordu. Su içmek istedim, elimi mataraya uzatmak istedim kolum hareket etmiyordu, sonunda su içemeden öldüm. Ölürken ne diyeceğime karar veremedim ve son söz olarak “Allahu Ekber” dedim.

Uyandığımda çok acayip duygular içindeydim, sağ işaret parmağım havada idi ve uyandığım anda kendiliğimden “Allahu Ekber” diye bağırdım. Adminim bu neye çıkar? 16, erkek, bekar, öğrenciyim:

Rüyada cihat görmek yorumu

Sevgili Temel kardeşim, gördüğün rüyayı şu anda dünyada yaşanan şeyler ve güzel dinimiz İslamiyet üzerine oynanan oyunların tetiklediğini düşünüyorum. Aslında gördüğün rüya birazda yaşanan gerçeklerin yansımasına benziyor, belkide Müslümanların akıllarını başlarına almazlarsa başlarına gelecekleri öngörüyor olabilir. Yıllardır Müslümanın Müslümanı vurmasıyla kaybedilen can, harcanan para ve boşa giden kaynaklar, boş yere tüketilen zaman göz önüne alındığında dinimizin gördüğü zarar anlaşılabilir. Allah tüm dünyanın sonunu hayır etsin demekten başka elimizden şu anda bir şey gelmiyor.

Rüyada cihat olduğunu görmek dünyada veya rüyayı gören kişinin çevresinde Allah yolundan uzaklaşan kişilerin çoğaldığına ve kötülüğün iyiliğe galip gelmeye başladığına rivayet edilir. Cihatta savaştığını görmek rüya sahibi insanın Allah katında kabul gören iyi şeyler yaptığına, etrafına örnek bir mümin olduğuna delalet ederken aynı zamanda kişinin hayırlı bir evlat sahibi olacağına, bunun ailesinin düzgün karakterini gelecek nesillere taşıyacağına işaret eder.

Cihat nedir?

Cihat (Arapça: جهاد “cihad” ), İslami bir terim. Arapça “mücadele” kökünden gelir ve güncel Türkçede çoğunlukla “İslam uğruna savaşma” anlamında kullanılır. Arapçada cihad sözcüğü c-h-d kökünden türemiştir. Cehd, “gayret etme”, “bütün gücünü kullanma” mânâsında, cihad ise geleneksel anlamda silah ve savaşları da kapsayan “mücadele” anlamında Kur’an ayetlerinde de kullanılan Arapça bir kelimedir. İslam’a göre cihat dört şekilde gerçekleştirilir: kalp ile, dil ile, el ile ve kılıç ile.
* Bunlardan ilki insanın Şeytan ile mücadele ederek kalbini temizlemesi anlamına gelir.
* İkincisi İslam’ın dil ile yayılmasıdır.
* Üçüncüsü insanın doğru şeyleri yapması anlamına gelir.
* Dördüncüsü ise inançsızlarla ve İslam düşmanları ile fiziksel savaş anlamına gelir.

İslam’da semavi dinlerin mensupları kabul edilen Hıristiyan ve Yahudilerin cihat konusunda özel bir durumu vardır. Bunlar ya İslam’a geçmek ya da İslami yönetim (şeriat) altında kendi dinlerini yaşayarak baş vergisi (cizye) ve toprak vergisi vermek zorundadır. Eğer her iki seçeneği de reddederlerse bu gruplara karşı da cihat ilan edilir. Çağdaş İslam’da insanın kendisi ile olan cihadı özellikle vurgulanır. Diğer milletlerle savaşa, sadece inancın tehlikede olduğu durumlarda ve savunma amaçlı olmak kaydıyla izin verilir.

İslam tarihi boyunca Müslümanların gayrimüslimlerle savaşları -ağırlıklı olarak politik nedenlerle olsa dahi- sıklıkla, dini boyutunu vurgulamak için cihat olarak adlandırılmıştır. Bu duruma özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Sahraaltı Afrika’nın Müslüman bölgelerinde rastlanırdı. Örneğin Osman dan Fodio, 1804 yılında bugünkü Nijerya’nın kuzeyinde kurduğu Sokoto Halifeliği için mücadelesini cihat olarak tanımlamıştı. 20. ve 21. yüzyıllarda önce SSCB ve sonrasında da ABD ile savaşan Afgan savaşçılar da genellikle kendilerini mücahit olarak tanımlamıştır. Bu savaşlar esnasında İslamcı aşırı uçlar, “mürted” olarak gördükleri diğer Müslümanlara karşı düzenledikleri saldırıları da cihat kapsamında değerlendirmişlerdir.

Kur’an’da cihat
Kur’an’da Allah yolunda savaşı veya mücadeleyi teşvik eden ayetlerin bazıları şunlardır:
“Kendilerine kitap verilenlerden, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Resûlü’nün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyenlerle, küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.” (Tevbe suresi 29.)
“Fitne kalmayıncaya ve din tümüyle Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaş. Vazgeçerlerse kuşkusuz ki Allah, ne yaptıklarını iyice görecektir.” (enfal suresi 39.)
“İnsanları rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütlerle çağır ve onlarla olan mücadeleni en güzel şekilde yap.şüphesiz ki rabbin, onun yolundan sapanları en iyi bilendir: doğru yolda olanları en iyi bilen de o’dur.” (Nahl suresi 125)
“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Maide suresi 54)
“Allah, sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah, âdil davrananları sever.” (Mumtehine suresi 8)
“Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol.” (Tevbe Suresi, 73. Ayet)
“Allah’ın Resûlüne karşı gelerek geri bırakılanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve “Bu sıcakta sefere çıkmayın” dediler. De ki: “Cehennemin ateşi daha sıcaktır.” Keşke anlasalardı.” (Tevbe Suresi, 81. Ayet)
“Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir.” (Bakara Suresi, 244. Ayet)
“Mü’minlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri, derece itibariyle, cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel olanı vadetmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafat ile, kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nisâ Suresi, 95. Ayet)
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Mâide Suresi, 35. Ayet)
“Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!” (Tahrîm Suresi, 9. Ayet)

Kaynak : Vikipedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir