Kategoriler
İnsan Hakkında Rüyalar

Rüyada Çile Görmek

Rüyada çile görmek neye işarettir?

Çile kelimesi dilimizde iki farklı anlama gelmektedir; birincisi iplik yumağı anlamında iplik çilesi, diğeri sıkıntı çekmek anlamındaki çile çekmek manasıdır. Birde tasavvufta çile çekmek anlamında halvet terimi vardır.

Rüyada çile, iplik çilesi görmek gerçek yaşamınızda iş veya eğitim yaşamınızda kimi karışıklıklar, düzensizlikler olduğunu ifade eder. Rüyada iplik çilesini düzenlemek, yumak haline getirdiğini görmek karışık durumda olan işlerinizi düzene sokmaya başladığınızı temsil eder.

Rüyada çile çekmek, bir nedenden dolayı çile çektiğini görmek rüyayı gören kişinin bir konuda başarısız olacağını düşündüğünü ve bu düşüncenin onda panik yarattığını temsil eder. Ancak kişinin sahip olduğu değerler ve iç gücü ile bunu başaracağını bilmesi gerektiğine alamet eder. Rüyada çile çeken bir başkasını görmek rüya sahibi insanın sıkıntılar içinde yaşayan ve bu sıkıntıları halletmekte zorlana bir tanıdığı ve bu yakınının kendisinden destek beklediğini ifade eder. Rüyada halvet çeken birini görmek ise kişinin başarıya ulaşmak, dileğine kavuşmak için bazı sıkıntılar çekmek gerektiğini bilincinde olması gerektiğini temsil eder.

Halvet nedir?

Halvet, Arapça bir kelime olan halvet, tenha, tenhaya çekilme, yalnızlık ve yalnız kalma anlamlarına gelir. Halvet etmek, istenilen tenha ve her şeyden boş bir mahalde, zihne takılan ve takılacak olan şeylerden kurtularak feragat köşesini her şeye tercih etmektir. Bir başka ifade ile büsbütün yalnız durmak, biri ile tenhaca konuşmak üzere yalnız kalıp kimseyi içeri almamaktır. Halvete girmek, ibadet, zikir, riyazet ve murakabe ile meşgul olmak üzere yalnız başına tenha bir odaya, tekkelerde halvethane denilen bir hücreye, kapanmaktır. Halvete çekilmek, tenha bir yerde yalnız başına oturmaktır.

Halk arasında kırk günlük halvet eğitimine çile de denir. Bilindiği gibi “Çile” sözü, Farsça’daki çihil (kırk) kelimesinden alınmıştır. Bu deyim zamanla zorluk ve ızdırabı göğüslemek anlamında “Çile doldurmak” ya da “Çile çekmek” şeklinde kullanılmış; tekkelerdeki halvethanelere çilehane de denilmiştir.

Tasavvufî bir ıstılah olarak halvet, Hak ile gizli konuşmak şeklinde tanımlanabilir. Sofiyyede halvet ise, şeyhin emir ve tensibi ile müridin karanlık ve dar bir hücreye çekilip ibâdet, riyazet, murakabe, zikir ve fikirle vakit geçirmesi yerinde kullanılan bir tabirdir. Bununla birlikte tekkelerde halvet, genellikle kırk gün sürdüğü için buna “erbain çıkarmak” da denir. Kaynak : Wikipedia.

“Rüyada Çile Görmek” için bir yanıt

Arkadaşlar dün gece rüyamda eskiden çok sevdiğim çocuğu gördüm, çocuk bizim okula gelmişti ve yan sınıfımızdaydı, bu çocuğa ben kapandığımdan yazamıyordum 3 yıldır, zaten artık hiç yazamam. 3 yıldır olan sevgilisiyle ayrılmamışlar bende rüyamda o çocuğun yan sınıfta kafasını sıraya gömdüğünü gördüm, yanında da bazı çocuklar vardı, onunla ve arkadaşlar neden bilmiyorum ama rüyamda açıktım, bir kaç bir şey dedik sınıfta naber li sonra ben kendi sınıfıma gidip ağladım, en yakın arkadaşım geldi dedi ki sevdiğin çocuk bana bir soru sordu “senin kapandığını ve sana ne olduğunu sordu bende kapanma konusunda evet dedim ne olduğu konusunda da 2 kız varmış senin hayatında dedim” dedi arkadaşım. Bende oldukça utandım ve korktum işte rüyamda bu ne anlama geliyor arkadaşlar lütfen yorumlar mısınız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir