Kategoriler
Kişisel Rüyalar

Rüyada meditasyon görmek

Rüyada meditasyon görmek neye delalet eder?

Rüyada meditasyon görmek veya meditasyon yapan birilerinin görülmesi rüyayı gören kişinin kendini duygusal bakımdan paramparça bir vaziyette hissettiğini temsil eder, kendini böyle düşünmeye iten sebepleri ortaya çıkarmak için sakin kafayla bir durum değerlendirmesi yapması gerektiğini belirtir. Bazı yorumculara göre bu kişinin huzur arayışına da yorulmaktadır. Meditasyon yapmak ya da meditasyon yaptığını görmek rüya sahibinin sıkıntılarından kurtulmaya başladığı, aradığı huzur ve mutluluğu yakalayacağı yeni, aydınlık bir döneme adım attığına delalet eder, bu dönemi iyi değerlendirip üzerindeki tüm negatif enerjiden kurtulması gerektiğine alamet eder.

Meditasyon nedir?

Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmiş, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde “derin düşünme” anlamına gelmekte olan bir terim olup, sözlüklerde, “kişinin iç huzuru, sükunet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad” olarak tanımlanır. Meditasyon tekniklerine, ait oldukları, Budizm (Hindistan), Taoizm (Çin), Bön (Tibet), Zen (Japonya) ve İslamiyet’te (tefekkür) gibi inanç sistemlerine göre ve izledikleri yöntemlere göre değişik adlar verilmiştir. Ayrıca günümüzde mevcut farklı inanç sistemleri, mezhepler ve ekoller meditasyonu farklı olarak yorumlamakta ve farklı şekillerde uygulamaktadırlar. Bu bakımdan standart ya da tekbiçimli bir meditasyondan söz etmek olanaksızdır.

Meditasyon, birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma tekniğidir. Uyanıklık ve konsantrasyon çalışmalarıyla kişi kendini toplar ve zihnini, ruhunu dinlendirir. Doğu kültürlerinde meditasyon, köklü ve bilinç açıcı bir teknik olarak kabul edilir. Söz konusu olan bilinç açma durumu, her inanışa göre farklı adlandırılır. Bunlar; boşluk, farkındalık, tek olma, burada ve şimdide olma, düşüncedeki özgürlük olarak tanımlanabilir. Transandantal Meditasyon(TM)için: “Biz meditasyonu tanımlarken onun çok dinlendirici, sakin ama artmış bir uyanıklığın da olduğu ve genellikle iç mutluluğu yaşatan öznel bir deneyimi kazanmak amacıyla tekrar tekrar yapılan zihinsel bir teknik olarak tanımlarız” denilmektedir. Kaynak: Vikipedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir