Kategoriler
İlginç Rüyalar

Rüyada Reenkarnasyon Görmek

Rüyada reenkarnasyon ne anlama gelir?

Rüyada reenkarnasyon görmekRüyamda ailemle birlikte benim eski evimdeyim ve geleneksel Çin kıyafetleri içinde ani bir adamın pencereden odama girdiğini görüyorum. Ben adamı yakından gördüğümde çok şaşırdım, onu tanıyordum sonra rüyada kafamda şimşekler çaktı bu adam benim babamdı ama o bir Çinli idi. Ama ben şu anda Türkiye’de yaşayan ve Türk anne babaya sahip biri olduğumu hatırladım. Çinli babam “oğlum, seni çok özledim, yıllardır sana kavuşmayı bekledim” diyerek bana sarıldı, çok şaşırmıştım. Bu nasıl oluyor” dedim, Çinli adam (güya önceki babam) “oğlum sen yeniden dünyaya geldin, geleceğini haber vermişlerdi, aradım seni buldum” dedi. Birkaç saniye sonra annenim “kahvaltı hazır, haydi sofraya sesiyle uyandım. Çok gerçekçi bir rüyaydı, bunun manası nedir?

Rüyada reenkarnasyon yorumu

Bülent selam, rüyanda eski evinde olduğunu görmüş olman aslında senin geçmişe özlem duyduğunu temsil etmektedir.

Reenkarnasyon terimi yeniden doğuş, yeniden doğmak, yeniden dünyaya gelmek anlamlarında kullanılmaktadır ve bu konuda bilim insanları tam bir anlaşmaya varamamış durumdadır. Rüyada reenkarnasyon görmek rüya sahibinin gerçek yaşamında bir  değişim geçirdiğini, değiştiğini, hayata daha farklı bir açıdan bakmaya başladığını gösterir. Rüyada tekrar doğuş sonucu yaşama bir hayvan olarak geldiğini görmek rüyada gördüğünüz hayvanın niteliği ile yorumlanır.

Bu rüyalar doğuştan bozukluklar hakkında ipucu verebilirler.

Reenkarnasyon nedir?
Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı bir milyarı aşmaktadır. (Hindular, Jainistler, Vikanlar, Kaodaistler, Ekistler, deneysel Spiritüalistler vs.) Ayrıca Dürzilik ve Nusayrilik gibi Orta Doğu’da yayılmış bazı dinlerde de bu inanış mevcuttur.

Kıyamet kavramını kabul eden diğer tek tanrılı dinlerde olduğu gibi, İslam’da da genel olarak ruh göçü kavramı yoktur. Buna karşılık özellikle batıniler Kuran’da bu kavramla ilişkili bazı «üstü kapalı» sembolik ifadeler olduğuna inanırlar. Bakara Suresinin 28. ayeti batıni yoruma göre ruh göçünü anlatmaktadır; «Allah’ın varlığını nasıl inkar ediyorsunuz ki, sizi ölü iken O diriltti, sonra yine sizi O öldürecek, yine sizi O diriltecektir; nihayet ahirette yalnız O’na döneceksiniz.»

Ayrıca Vakıa Suresi’nde: «”Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.”» denir.

Geleneksel Sünni İslam anlayışında bu ayetler ruh göçü anlamında yorumlanmaz.

İslam ezoterizminde reenkarnasyonu kabul eden metinler bulunmaktadır. Örneğin, İranlı sufi üstadı Bahram Elahi, «Kemâl Yolu» eserinde kişinin ruhsal tekâmül yolundaki kurtuluşa ermesi için yaklaşık 50.000 yıl boyunca çeşitli bedenlerde reenkarne olması gerektiğini ifade eder.

Mevlana Celaleddin Rumi’nin ve Yunus Emre’nin şu sözlerinde de reenkarnasyonun ima edildiği düşünülmektedir:

“Ben de cansız varlıkken öldüm, yetişip gelişen bitki oldum; bitkiyken öldüm, hayvan biçiminde tezahür ettim. Hayvanlıktan geçip öldüm, insan oldum; öyleyse ölmekten korkmak niye? Hiç daha kötüye dönüştüğüm, alçaldığım görüldü mü?” (Mevlana Celaleddin Rumi)
“Ete kemiğe büründüm, Yunus olarak göründüm (…) Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası.”(Yunus Emre)
“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.” (Muhammed)
Gnostisizm etkisi altındaki Dürzilik ve Nusayrilik gibi bazı Şii mezheplerinde de ruh göçüne inanılmaktadır.

Geleneksel İslam, bu öğretiyi İslamiyet kapsamında görmez. Bu anlayışa göre “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında der ki, Rabbim beni geri gönder! Ta ki boşa geçirdiğim dünya hayatımda artık iyi ameller işleyeyim. Hayır! O,  söylediği boş bir laftan ibarettir. Onların arkalarında ise, yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır.” (Mü’minûn, 23/99-100) ayeti Dünya’ya tenasüh yoluyla yeniden gelmenin asla söz konusu olamayacağını açık ve kesin bir şekilde ifade etmektedir.

Kaynak: Vikipedi

“Rüyada Reenkarnasyon Görmek” için bir yanıt

Merhaba rüyamda kıyamet koptu kırmızı kar yağdı ve dendiki bu kıyamet alameti yarında hüneş batıdan doğacakve rüyamda bi kopukluk olup başka bir hayata başladım çok fakirdim zor abdest alıyordum o kadar az akıyorduki su teyemmüm mü alsam diye düşünüyordum yorumu nedir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir